بزرگترین سایت ادیان و عرفان| کتابدان
خواندن کتاب زندگی بهتر 
نویسندگان
نظر سنجی
میزان رضایت خود را از محتوا و راهنمایی را در این سایت بفرمایید؟

صفحات جانبی
شرح زندگی و اراء او
نویسنده: امیر فاضلطبقه بندی: عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب عین القضات، امیر فاضل،  
[ جمعه 14 مهر 1391 ] [ 06:21 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
دانلود کتاب فیلون
نویسنده: امیر فاضل (محقق دانش پژوه)

نام او نزد محققان قدیم و آبای کلیسا فیلون یهودی و نزد محققان جدید فیلون اسکندری می باشد. مفسر و فیلسوف یهودی بود. تاریخ تولد او 20 قبل از میلاد بوده و در سال 50 میلادی وفات یافته است. بنابراین فیلون چند سال پیش از میلاد عیسی (ع) در اسکندریه چشم به جهان گشوده است. او در یک خانواده اشرافی یهودی و ثروتمند و یونانی مآب بدنیا آمد که دارای سوابق روحانیت و از صنف علماء بودند. برادر او مسئول گردآوری مالیات بود و از ثروت انبوهی برخوردار بود. دودمانشان به خانواده هرودین قاضی رم می رساندند. سفری در جوانی به بیت المقدس داشت. از مثالهایی که در آثارش می آورد نمایان است که به ورزش علاقه داشته است. در جوانی جذب فلسفه ی افلاطونی و معارف یونانی با صلیقه ی افلوطینی آن گردید و با تسلط شگرفی که به زبان و ادبیات یونانی داشت به مطالعه آثار فیلسوفان یونانی پرداخت.

فلسفه فیلون التقاطی است از فلسفه های افلاطون، رواقی و فیثاغورسیان جدید و عقاید دینی یهود؛ فیلون کاملا به صحت عهد عتیق، کتاب مقدس قوم یهود مخصوصا اسفار خمسه معتقد بود و می گفت که فلاسفه یونان شاید آراء خود را از موسی گرفته باشند. بهترین شکل افلاطونیت جدید در فیلون اسکندری اشکار گردید. و می گفت که عالم قدیم هست. او یهودی بود و تورات را شرح کرد مقصود او از این کار این است که به یونانیان نشان دهد که در (تورات) فلسفه ای قدیم تر وعالی تر از فلسفه یونان وجود دارد. ودلیل دومش از این شرح این بود که دید یهودیان اسکندریه تورات را به رمز واشاره شرح می کنند، چنانکه یونانیان نیز عادت داشتند که از دیرباز هومر را به رمز اشاره شرح کنند و می خواست این را اصلاح کند. فیلون با تورات شفاهی به احتمال زیاد آشنایی داشته او عمدتا به وسیله فریسی های( از فرقه های اصلی و مهم یهودی که تقریبا اکثریت یهود و بدنه نظام روحانیت را تشکیل می دهد) فلسطینی رشد کرد.

ولفون در کتاب ارزشمندش در باره ی فضای یونانی مآب اسکندریه آن روز اطلاعات ذیقیمتی به ما می دهد که میتواند علل گرایش فیلون به فلسفه ی یونان و دلبستگی و شیفتگی عمیق او را به تفکر یونانی برای ما شکل توجیه و تبیین کند.

بنابر نقل ولفون: مکتب فلسفی اسکندریه و در آن روزگار یکی از مراکز عمده ی گرایشهای یونانی و فلسفه ی افلاطون بود، تدریس و تعلیم زبان یونانی در اسکندریه رواج کامل داشت و مردم با خدایان یونانی و اساطیر (با این که در کتاب مقدس هیچ اثری از آنها نبود) آشنایی داشتند. یونانیان زیادی مقیم اسکندریه بودند و مطالعه ی آثار فلاسفه یونانی رونقی بسزا داشت. یهودیان ساکن اسکندریه که ناگزیر با ساکنان یونان تماس داشتند بناچار کوشش می کردند تا دین و معارف دینی خود را براساس عقاید فلسفی یونان عرضه و توجیه می کردند. و همین مواجه ی فرهنگی موجب شده بود که یهودیان به مطالعه ی زبان و فلسفه ی یونانی روی بیاورند و بکوشند تا بنحوی معارف یهودی را با فلسفه ی یونانی و مکتب افلاطونی آشتی دهند و همین عامل بود که باعث شده بود تا یهودیان اسکندریه به تطبیق شریعت موسی با حکمت عقلی بپردازند و علی رغم نقص و نارسائی فلسفه نسبت به متون دینی بین ایندو وحدتی پدید آوردند.

فیلون البته، در آثار خودش به پرستش بتها و خدایان یونانی و الوهیت بخشیدن به قهرمانان باستانی تاخته است و هم از الحاد مصریان و الوهیت بخشیدن آنها به نیل و زمین و حیوان پرستی آنها و هم از خدایان یونانی به تفضیل انتقاد کرده است. از نظر فیلون الحاد و شرک با یکدیگر تفاوت دارند و شرک سرانجام منتهی به الحاد می شود. فیلون پرستش حیوانات که در بین مصریان رواج داشت بدترین نوع شرک می دانست و در عین حال معتقد بود که هیچ شرکی بالا تر از الحاد نیست. او در آثارش به اسطوره ها و پرستش اساطیر بشدت می تازد و معتقد است اسطوره ها ساخته ی بشر بوده و دروغ و بی واقعیت هستند و تنها برای فریب آدمیان ساخته شده اند. از نظر فیلون کتاب مقدس در مقابل اسطوره قرار دارد و در احکام عشره یا ده فرمان موسی بت پرستی در همه ی اشکال و صور آن را منع کرد و اعتقاد به تولد و ازدواج خدایان نیز مردود و ممنوع است. فیلون معتقد است که بر خلاف اسطوره ها، اندیشه های کتاب مقدس همواره تازه و جوان و باطراوت اند و کهنه و فرسوده نمی شوند زیرا از سوی خدایی فرود آمده اند که هرگز پیر نمی شوند. لذا از نظر فیلون حتی حکایات مذهبی و افسانه های آفرینش که در کتاب مقدس آمده است با حکایات و داستانهای ساخته ی بشر شاعران فرق دارد. لذا فیلون معتقد است که بایستی برای فهم و تفسیر داستان های دینی کتاب مقدس، مثل داستان لوط، از روش رمزی و تفسیری استفاده کرد.

کاپلستون در تاریخ فلسفه خود می نویسد: فیلون که شیفته ی فلسفه ی یونانی بود معتقد بود که در فلسفه ی یونانی و هم در کتاب مقدس و سنت یهودی یک حقیقت واحدی می توان یافت. او معاصر حضرت عیسی بوده است، ولی محققان بسیار بعید می دانند که چیزی از عیسی شنیده یا دریافت کرده باشد. او تاثیری خاصی بر شخصیت پولس قدیس داشت که غیر قابل انکار است و همه ی محققان برآن تصریح کرده اند.

به یک معنا (هرمنوتیک) کار اصلی فیلون در طول حیات بود. از یک سو، وی مفاهیم یهودی را در قالب یهودی را در قالب های فلسفی یونانی قرار داده و باطن کار را برای آن اعتبار عقلانی و فرهنگی فراهم آورد و از سوی دیگر، نشان داد که از دیدگاه یهودیت بسیاری از عقاید یونانی بی نقص است و آنها را می توان با آموزهای یهودی خود فیلون و با معنای تمثیلی متون کتاب مقدس سازگار تلقی نمود. او به دو مرجع استناد می جست: 1.سنت دینی یهود 2.فلسفه یونانی، و او به اولی تاکید بیشتری داشته که احتمالا فقط با لفظ نبوده است.

او براین نکته تصریح می کرد که فلاسفه از کتاب مقدس استفاده کرده اند. بدین گونه در کتاب خود هوتی آتر پتون توثین می گوید: خدا نامتحرک است ثابت می کند که به نحو صحیح و شایسته نمی توان گفت که خدا حرکت می دهد، زیرا او به هیچ وجه جسمانی نیست. بنابراین ما باید دو معنی در عبارت انسانگارانه کتاب مقدس تشخیص دهیم، یکی معنی عالی تر و غیر انسان گرایانه و یک معنی فروتر و یا انسان انگارانه، که تناسب و در خور مردم عادی است. و می افزاید که ما نباید معنی تحت لفظی را نادیده بگیریم، ارجع این است که هم به نص و هم به روح و معنی توجه کنیم. بنابراین قصد و نیت او این نبود که بنیادگرایی یهود را خراب کند یا کنار بگذارد بلکه بیشتر این بود که آن را با فلسفه سازش دهد، و در عین حال آیین و رسوم قانون شرع را دست نخورده حفظ کند. خدا شخص است، چنان که الهیات یهودی تعلیم می کند لیکن او در عین حال وجود محض، بسیط مطلق، آزاد مطلق و قائم به ذات است. او شاغل فضا یا مکان نیست اما بر همه چیز احاطه دارد. انسان به خدا نائل می شود، نه از طریق فهم عملی (برای فهم خدا ما نخست باید ما خدا شویم، که ممکن نیست) بلکه در شهود مستقیم که فوق فکر است و تنها از طریق خلسه و شهود می توان به او نائل شد. تعالی وجود الهی به وجود در خداشناسی نقلی (مبتنی بر کتاب مقدس) یهودی حفظ و حمایت شده بود، ولو آنکه در اصطلاحات فلسفی بیان نشده بود.

فیلون می گفت که ذات خداوند ازلی و بسیط و لایتغیر و فعال است و او را هیچ صفتی نیست، زیرا صفت محدودیت می آورد، و او نامحدود است. میتوانیم بگوییم که او هست ولی نمی توانیم بگوییم که او چیست و این مسئله مصرع فردوسی را به یاد می آورد( ندانم چئی هر چه هستی توئی). تنها  صفاتی را می توان برای خدا به کاربرد صفات سلبی است. فیلون برای این که ذات خداوند را که ابدیت و قدیم است به عالم زمینی که ماده ناقص است پیوند برقرار کند به وسایط میان عالم ماده و ذات خداوند را که ابدیت و قدیم است به عالم زمینی که ماده ی ناقص است پیوند برقرار کند به وسایط میان عالم ماده و ذات الاهی معتقد است. این وسایط عالمی است پایین تر از ذات الهی، و به قول عرفان اسلامی، عالم اسماء و صفات و به قول فیلون، عالم ماده و ذات الاهی معتقد است. این وسایط یا قوا را اگر به منزله ی عوامل و رسل او در نظر بگیریم فرشتگان و دمون ها خوانده می شوند. مجموعه این وسایط و عوالم در وجود لوگوس (کلمه یا عقل)(logos واژه ای است یونانی و دارای معانی مختلفی در فلسفه ی یونان باستان به عقل اول و عقل کل می گویند و در مسیحیت به مسیح یه عنوان کلمه ی خدامند لوگوس اطلاق می شده است. در اول انجیل یوحنا نیز این کلمه به معنای اخیر به کار رفته است که ظاهرا متاثر از فلسفه ی یونانی و به ویژه رواقی است)خلاصه می گردد و لوگوس را از جهتی میتوان هسته ی اصلی فلسفه فیلون خواند. و می گوید که این جهان جهان معقول است. شاید این عقل ها و عوامل که پیشتر گفتیم در فلسفه فیلون همان موجودات اسرار آمیزی باشد که نزد اقوام سامی و ایرانیان قدیم در مرتبه ای نازل تر از ذات حق تعالی به منزله وسایط و وسایل حق اند و به اسامی دیگری چون فرشته و یا حکمت خوانده می شده اند و در آثار مذهبی قوم یهود نفس خدا و به تعبیر علمای یهودی قانون غیر مخلوق نامیده شده اند، و یا همان فضایل الهی یا صفاتی باشند که در الهیات زرتشتی به گونه ای شخصیت برایشان قائل شده نام امشاسپندان بر آن نهاده اند. فیلون جذبه ی عرفانی را- که احتمالا خود از آن تجربه شخصی داشته است- فوق تاملات فلسفی و کلامی است.

به هر حال، فیلون در مورد مفهوم لوگوس گاه می گوید که ذات است و گاه صفت هم به آن به عنوان یک اقنوم جوهریت می بخشد و هم آن را صرفا در مرتبه ی صفت یا فعل اقنوم اول قرار می دهد. البته آنچه که از نظر تفکر اختلاف فیلون مهم است مسئله ی لوگوس از حیث آن نیست بلکه یکی دانستن لوگوس با عالم مثل افلاطونی و استفاده از این مفهوم برای تبیین خلقت این جهان است. لوگوس فیلونی چیزی جز اصل وحدت در کثرت و اصل انفصال و اتحاد و اتصال اضداد در جهان مادی نیست. اما شاید فیلون خرسند نبود که افکار او را از لحاظ فلسفی در نظر بگیرند. لو گوس از نظر او یک ضرورت مابعدالطبیعی نیست، بلکه معنایی بود که برای تقرب به خدا از لحاظ روانشناسی لازم بود.

نطریه فیلون در باره نفخه: نفخه ی خلاقی که خدا می مد و در انسان به صورت خدا جلوه گر می شود و این در واقع عالی ترین جزء نفس آدمی است، چیزی است عالی تر از  (روان)

منابع

1.م.م. شریف- تاریخ فلسفه در اسلام، ج1 ،تهران جهاد دانشگاهی، 1374

2.کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه یونان و روم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1372

3.هاشمی حائری، الهه، فلسفه ی یونان، انتشارات مشکوه، 1373

4.ایلخانی، محمد، فلسفه قرون وسطی

5.مجتهدی، مجموعه مقالات در باره ی قرون وسطی

6.بدوی، الدکتور عبدالرحمن، موسوعه الفلسفه

7.مفهوم خدا در اندیشه و فلسفه یونان(امیل بریه) ترجمه سعید رحیمیان

8.ولفسون، هری اسرین، فلسفه ی علم کلام، ترجمه احمد آرام، انتشارات الهدی، 1368

 

 

 

گردآورنده و محقق: امیر فاضل

ایمیل: amsiran2010@gmail.com

وبلاگ: http://downloadbook1.mihanblog.com

سایت: adian91.tk

سایت: ketabdan.tk

اگر در این نسخه انتقاد و پیشنهادی دارید ما رو در جریان بگذارید

طبقه بندی: یهودیت، 
برچسب ها: فیلون، امیر فاضل، فیلون اسکندرانی، شرح زندگی و آراء او،  
[ جمعه 14 مهر 1391 ] [ 06:15 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سایتی به منزله کمک به دانشجویان ادیان و عرفان...
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic