بزرگترین سایت ادیان و عرفان| کتابدان سایتی به منزله کمک به دانشجویان ادیان و عرفان... http://downloadbook1.mihanblog.com 2020-08-03T14:41:29+01:00 text/html 2019-10-24T06:58:49+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت چطوری بخریم و دانلود کنیم کتابها را در فرمت کیندل http://downloadbook1.mihanblog.com/post/314 سلام و وقت بخیر<div><br></div><div>آمازون هزاران هزار کتاب در فرمت الکترونیک دارد که برای خرید مهیا شده است.</div><div><br></div><div><a href="https://libsan.ir/" target="" title="">چطوری می توانیم کتابهای آمازون را خریداری کنیم؟</a><br>اولین مرحله خواندن کتابها خرید آنها است. اما چطوری می توان کتابهای آمازون را خرید؟ شما می توانید در<a href="https://libsan.ir/" target="_blank" title="خرید کتاب از آمازون"> سایت لایب سان</a>&nbsp;کتابهای مورد نظر خود را یافته و دانلود کنید به سادگی هر چه تمامتر اگر هم در سایت موجود نبود که احتمالش کم هست می توانید کتاب مورد نظر را درخواست دهید که براتون تهیه شود آن هم بسیار ساده است.</div><div><br></div><div>همانطور که می دانید کتابهای آمازون در فرمت کیندل هستند که برای تبدیل آنها باز هم شما مشکل می توانید داشته باشید اما جای نگانی نیست چرا که لایب سان کتابهای مورد نیاز شما را همراه با فرمت پی دی اف تبدیل شده ارائه می دهد.</div> text/html 2014-01-31T23:38:43+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت منابع کارشناسی ارشد ادیان و عرفان 93(ادیان و عرفان)(عرفان اسلامی) http://downloadbook1.mihanblog.com/post/313 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) &nbsp; &nbsp; &nbsp;ضریب 4</span><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">زبان عمومی در حد تافل</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">زبان تخصصی در حد خواندن و درک مطلب متون ادیانی و اسلامی (دایره المعارف اسلامی، دایره المعارف دین میرچا الیاده، دایره المعارف دین و اخلاق هستینگ)</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">زبان عربی &nbsp; &nbsp;ضریب 4</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">مبادی العربیعه &nbsp;ج 4</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">فن ترجمه یحیی معروف</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">عرفان &nbsp; ضریب 3</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">جستجو در تصوف زرین کوب</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">دنباله جستجو در تصوف</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">ارزش میراث صوفیه زرین کوب</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">تاریخ تصوف(بحث در آراء حافظ ج2) قاسم غنی</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">ادیان و فرق &nbsp;ضریب 4</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">تاریخ جامع ادیان جان بایر ناس &nbsp;ترجمه علی اصغر حکمت</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">ادیان آسیایی مهرداد بهار</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">ادیان ایران باستان وهاب ولی</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">مذاهب اسلامی انتشارات سمت</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">همان طور که مشخص است منابع کارشناسی ارشد به چهار طبقه جمع بندی شده است: زبان انگلیسی با ضریب چهار، زبان عربی با ضریب چهار، عرفان با ضریب سه، و ادیان و فرق با ضریب چهار:</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">&nbsp;</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">در قسمت ادیان بیشتر وقت خود را بر روی کتاب تاریخ جامع ادیان جان ناس بکنید که 90 درصد سوالها از این کتاب است...</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);">موفق باشید</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 234, 202);"><br></div> text/html 2013-08-03T13:11:52+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت دانلود کتاب نظریه برای پژوهش های دینی http://downloadbook1.mihanblog.com/post/311 <div>نظریه برای پژوهش های دینی</div><div>ویلیام دیل و تیموتی بیل</div><div>برگردان: حمید پرنیان</div><div><br></div><div><div>توضیح مترجم:</div><div>است، نوشته ی » نظریه برای پژوهش های دینی « آنچه می خوانید ترجمه ی کتاب</div><div>ویلیام دیل و تیموتی بیل. این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد )آزاد با هدف</div><div>فهم پذیری بیشتر( ترجمه شده و در سایت زمانه انتشار یافته است. فصل های این</div><div>کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه ی هر کدام از آنها</div><div>فصل های پیشین را خوانده باشیم.</div></div><div><br></div><div><div>مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:</div><div>William E.Deal &amp; Timothy K.Beal: Theory for religious studies, New York 2004</div></div><div><br></div><div><div>فهرست</div><div>پیشگفتار ۵</div><div>زیگموند فروید</div><div>۳</div><div>کارل مارکس ۱۵</div><div>فردریش نیچه</div><div>۲۲</div><div>فردینان دو سوسور ۲۲</div><div>لویی آلتوسر</div><div>۹۳</div><div>میخائیل باختین ۳۴</div><div>رلان بارت</div><div>۳۴</div><div>ژرژ باتای ۵۳</div><div>ژان بودریار</div><div>۲۲</div><div>والتر بنیامین ۲۲</div><div>پیر بوردیو</div><div>۴۳</div><div>جودیت باتلر ۲۴</div><div>هلن سیکسو</div><div>۲۲</div><div>ژیل دلوز و فلیکس گاتاری ۳۴</div><div>ژاک دریدا</div><div>۳۲</div><div>میشل فوکو ۱۴۲</div><div>هانس گئورگ گادامر -</div><div>۱۱۳</div><div>لوس ایریگاری ۱۱۳</div><div>ژولیا کریستوا</div><div>۱۲۳</div><div>ژاک لاکان ۱۹۴</div><div>آنری لوفِوْر</div><div>۱۹۲</div><div>ایمانوئل لویناس ۱۳۲</div><div>ژان فرانسوا لیوتار</div><div>۱۳۴</div><div>- موریس مرلو پونتی ۱۵۲</div><div>ادوارد سعید</div><div>۱۵۲</div><div>گایاتری چاکاراورتی اسپیواک ۱۲۵</div><div>هایدن وایت</div><div>۱۴۱</div><div>ریموند ویلیامز ۱۴۲</div><div>اسلاوی ژیژک &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ketabnak.com/images/covers/thumb_theory_religion.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div><a href="http://www.uploadtak.com/images/a6128_nzryh_______bray_pzh.rar" target="" title="">دانلود با لینک مستقیم</a></div> text/html 2013-08-02T20:33:18+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت دانلود کتاب اساطیر یونان و رم http://downloadbook1.mihanblog.com/post/310 گردآورنده: سید عمادالدین شیرنگی<div><br></div><div>هدف از این تحقیق نشان دادن نقش اسطوره در تمدن های باستانی روم و یونان بوده و نقشی که اسطوره در رسانیدن این جوامع به تمدن داشته است.</div><div>در این مبحث اسطوره های یونانی و رومی در دوران باستان مورد بررسی قرار می گیرند و مکان آن هم یونان و روم است. از جنبه های مجهول این موضوع می توان به اندیشه های مذهبی که در یونان و روم قابل مقایسه است اشاره کرد و تاثیرات آنها روی هم.</div><div>موضوع اصلی یا متغیر اصلی همان خدایان یونانی و رومی هستند و عواملی یا متغیر های وابسته خدایان دیگر کشورها و تاثیرات آنها روی اساطیر یونانی و رومی است.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://fazelamin.fileup.ir/d/2129271/Mythology_Greek_Rome.pdf" target="" title=""><div><br></div><div>دانلود کتاب اساطیر یونان و روم</div></a></div> text/html 2013-08-02T20:28:00+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت دانلود کتاب مورمون ها http://downloadbook1.mihanblog.com/post/309 مورمون های یک فرقه مذهبی هستند که خود را پیروان راستین عیسی مسیح می دانند. ایشان ..........................<div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7Y21pfVcM2IqA-13k0qVppBs7Y3BdfDUdSe8uhm7CkQJxoFQC" alt=""><br><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://fazelamin.fileup.ir/d/2129264/mormon.rar" target="" title="">دانلود کتاب مورمن ها</a></div> text/html 2013-07-24T10:55:51+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت ادوار برنت تایلور http://downloadbook1.mihanblog.com/post/308 ادوار برنت تایلور یا مخفف ای بی تایلور در سال 1332 در یک خانواده ثروتمند کواکری که مالک کارخانه آلیاژ برنج بود متولد شد. کواکرها اساسا یک گروه افراطی و تقریبا خشک (فناتیک) پروتستان های انگلیسی بودند که لباس های ساده، ولی غیر مرسوم پوشیده و با الهام (نور باطنی) شخصی زندگی می کردند. البته بیش تر آنان تا سال های 1800 لباس های غیر عادی خودی را کنار گذاشته و احترام اجتماعی کسب کرده بودند و نیز راه رسیدن به دیدگاه های آزاد منشانه (لیبرال) را پیموده بودند. این دیدگاه در آثار تایلور به وضوح دیده می شود؛ آثاری که سراسر نشان دهنده نفرت شدیدی به همه اشکال عقیده و عمل مسیحیت سنتی به ویژه کاتولیسیسم رومی است.<div>تایلور در جوانی پدر و مادرش را از دست داد و به همین دلیل، آماده شد تا در مدیریت تجارت خانوادگی کمک کند، ولی زمانی که علائم سل پیش رفته در او بروز کرد، معلوم شد که سلامتی اش رو به افول بوده و نمی تواند به شغل خانوادگی کمک کند. او که توصیه شده بود در آب و هوای گرم تر زندگی کند، مسافرت به آمریکای مرکزی را انتخاب و در سال 1855 در سن 23 سالگی خانه را ترک کرد. سفر به آمریکا در زندگی او سرنوشت ساز بود، زیرا این مسافرت در او علاقه شدیدی به مطالعه فرهنگ های بیگانه برانگیخت. آداب و رسوم و عقاید مردمی را که در طی مسافرت مشاهده کرده بود به دقت یادداشت کرد و زمانی که به انگلیس بازگشت، نتایج آن را در کتابی تحت عنوان آناواک: یا مکزیک و مکزیکی های قدیم و جدید منتشر کرد. تایلور در سفرهایش باکوآکری دیگری به نام هنری کریستی باستان شناس- که علاقه او را به مطالعات ماقبل تاریخی برانگیخت- ملاقات کرد. هرچند تایلور دیگر مسافرت نکرد، ولی مطالعه آداب و رسوم و عقاید مردمانی را شروع کرد که در وضعیت ابتدایی به سر می بردند- چه از دوره های ماقبل تاریخ (تا جایی که طبق یافته های باستان شناسی قابل شناخت بودند) وچه از اجتماعات قبیله ای کنونی - وبعد کتاب دومش ، تحقیقاتی در تاریخ اولیه نوع بشر و توسعه تمدن را به زودی انتشار داد و شش سال بعد پس از کار زیاد بر روی این موضوعات, فرهنگی ابتدایی را منتشر کرد؛ تحقیق دوجلدی بزرگی که شاه کار زندگی او و نقطه عطفی در مطالعه تمدن بشری گردید. این کتاب مهم نه تنها خوانندگان عمومی زیادی را به خود جذب کرد، بلکه هم چنین شماری از جوانان باهوش را نیز مجذوب ساخت که بعدا از مریدان پرشور تایلور شدند. مطالعات نظام مند فرهنگ عامیانه و علم جدید و در حال تحول انسان شناسی، به خاطر آثار خوبی که در این زمینه ها ارائه شد، در اواخر قرن نوزده گام های بلندی برداشت. هر چند فرهنگ ابتدایی از این جهت منحصر به فرد نبود، ولی برای همه کسانی که از چیزی که برخی آن را علم آقای تایلور می خواندند ملهم بودند نقش یک کتاب مقدس را ایفا می کرد.</div><div>تایلور همچنین به کار خود ادامه داد و در سال 1884 توسط دانشگاه آکسفورد به عنوان نخستین دانش یار در رشته جدید انسان شناسی منصوب شد. او سپس نخستین پروفسور در این رشته شد و از شغل طولانی اش که تا جنگ جهانی اول ادامه یافت، بهره مند گردید. با وجود این، هیچ کدام از آثار بعدی او اهمیت کتاب فرهنگ ابتدایی را کسب نکرد. به دلیل آن که این کتاب پرنفوذ، شکل نهایی نظریه تایلور درباره جان باوری را نشان می دهد و طبیعی است که محور بررسی ما درباره دیدگاه های او نیز قرار خواهد گرفت.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Edward_Burnett_Tylor.jpg/250px-Edward_Burnett_Tylor.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/E._B._Tylor_portrait._Folk-Lore%2C_vol._28.png/220px-E._B._Tylor_portrait._Folk-Lore%2C_vol._28.png" alt=""></div><div><br></div> text/html 2013-07-24T10:50:10+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت بودیسم http://downloadbook1.mihanblog.com/post/307 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">بودیسم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمع آور: امیر فاضل<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">آیین بودا از شاخه هاى کیش هندوست. این آیین از هندوستان بیرون آمده و سراسر مناطق خاورى را در نوردیده است و به علت داشتن اندیشه هاى عرفانى لطیف و گسترش در مناطق پرجمعیت جهان، پیروان زیادى دارد و اخیرا به اروپا و آمریکا نیز سرایت کرده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;1- سرگذشت بودا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;بودا (</span><span dir="LTR">Buddha</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) به معناى بیدار لقب گوتاماشاکیامونى (</span><span dir="LTR">Gautamamuni -Sakya</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) بنیانگذار مکتب اصلاحى بودیسم است. به عقیده بوداییان وى که فرزند پادشاه شهر کاپیلاوستو (</span><span dir="LTR">vastu-Kapila</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در شمال هندوستان بود، در حدود سال 563 ق.م. به دنیا آمد و در آغاز سیدارتا (</span><span dir="LTR">Siddhartha</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یعنى کامیاب نامیده مى شد. ستاره شناسان پیشگویى کرده بودند که این شاهزاده پس از مشاهده نمونه هاى بیمارى، پیرى و مرگ و برخورد با یک ریاضت کش دنیا را ترک خواهد کرد و به ریاضت روى خواهد آورد. بدین سبب پدرش دستور داده بود وى را به دور از ناملایمات زندگى بشرى و در ناز و نعمت پرورش دهند و مراقب رفتار و کردار او باشند. شاهزاده با دخبر عمویش یشودهرا (</span><span dir="LTR">Yasodhara</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) ازدواج کرد و داراى پسرى به نام راهولا (</span><span dir="LTR">Rahula</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) شد. وى در 29 سالگى پس از مشاهده موارد مذکور، شبانه از کاخ و تنعمات آن گریخت و تحت ارشاد فردى به نام آلارا (</span><span dir="LTR">Alara</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) زندگى راهبان را برگزید و پس از شش سال ریاضتهاى سخت و سنگین در جنگلها سرانجام هنگامى که از وصول به حقیقت از طریق ریاضت نومید شد، ریاضت را کنار گذاشت و به تاءمل و تفکر و مراقبت معنوى روى آورد. جهاد اکبر او نیز شش سال طول کشید و پس از آن با هفت هفته توقف زیر درختى که بعدا درخت بیدارى نامیده شد، با مارا (</span><span dir="LTR">Mara</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یعنى شیطان ویرانگر مبارزه کرد و در نهایت به حقیقت دست یافت و بوداى دوره کنونى شد. به عقیده بوداییان در دورانهاى پیشین جهان نیز تعدادى بودا آمده اند. هر یک از این بوداها قبل از ظهورشان بودى ستو (</span><span dir="LTR">sattva-Bodhi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) خوانده مى شود، یعنى کسى که به معرفت کامل دسترسى دارد یا بوداى بالقوه است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;بودا در مدت 40 سال با مسافرتهاى فراوان، آیین خود را در سراسر هندوستان تبلیغ کرد و بر اثر ملاقات با افراد مختلف، به اصلاح نفوس و تربیت شاگردانى همت گماشت که برجسته ترین آنان پسر عمویش آنندا (</span><span dir="LTR">Ananda</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) بود. وى سرانجام در هشتاد سالگى در حدود سال 483 ق.م. به نیزوانا پیوست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;داستان زندگى شگفت آور بودا از قدیم الایام جذابیت داشته و به همین دلیل این داستان دینى به زبانهاى گوناگون ترجمه و در سراسر جهان منتشر شده است. نقل عربى آن با اضافاتى از فرهنگ سریانى، به عنوان داستان بلوهر و یوذاسف بین مسلمانان رواج پیدا کرد.(1)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;2- تاءسیس نظام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;اندیشه هاى اصلاحى بودا در مخالفت با تعصب هاى برهمنان بود و اختلافات طبقاتى را باطل مى شمرد. تعالیم اخلاقى وى در مجموعه هایى مانند ترى پیتکا (</span><span dir="LTR">pitaka-Tri</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یعنى سه سبدگرد آمده است. این تعالیم که بر آیین هندو پایه گذارى شده است، ترک دنیا، تهذیب نفس، تاءمل، مراقبه و تلاش براى رهایى از گردونه زندگى پر رنج این جهان را توصیه مى کند و براى وصول به نیروانا اهمیت زیادى قائل است و مفهوم آن را توسعه مى دهد. آیین بودا در قرون بعدى بخش عمدمه اى از خاک هندوستان را تسخیر کرد و در کشورهاى همسایه نیز گسترش یافت. در قرون هشتم و نهم میلادى، دو تن از دانشمندان آیین هندو را نوسازى کردند و بر اثر آن، آیین بودا اندک اندک از هندوستان برچیده و آیین هندو جانشین آن شد، اما اشکال گوناگون آن در خاور دور و مناطق دیگر گسترش یافت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;3- فلسفه بودا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;هنگامى که بودا به حقیقت دست یافت، ابتدا به شهر بنارس رفت تا پنج تن از راهبان را که از وى روى برتافته بودند، بیابد. او مى اندیشید که این پنج تن مانند وى در جستجوى حقیقتند و تعلیم دادن ایشان از سایر مردم آسانتر است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;و چون به بنارس پا نهاد آن پنج تن را دید که در میان بیشه اى نزدیک شهر نشسته اند و با هم سخن مى گویند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;هنگامى که چشم آنان به بودا افتاد، به یکدیگر گفتند: ((این سیدارتاست که مى آید؛ همان که دست از رهبانیت کشید؛ خوب است به او کارى نداشته باشیم.))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;اما چون بودا به آنان نزدیک شد به وى سلام کردند و از او خواستند در کنارشان بنشیند. آنگاه از وى پرسیدند: ((سرانجام، حقیقتى را که مى جستى، یافتى ؟)) بودا گفت : ((آرى، آن را یافتم.))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;راهبان گفتند: ((پس به ما بگو حقیقت و حکمت و راز هستى چیست ؟)) بودا پرسید: ((آیا شما به کارما یعنى قانون کردار ایمان دارید؟)) گفتند: ((آرى.)) بودا گفت : ((پس بدانید که همان سرآغاز حکمت و آگاهى از حقیقت است. از نیکو نیکو پدید مى آید و از بد بد. این نخستین قانون زندگى است و همه چیزهاى دیگر بر این قانون استوار است.))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;گفتند: ((این که تازگى ندارد.)) گفت : ((اگر چنین است قربانى، دعا و تضرع به درگاه خدا عاقلانه نیست.))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;راهبان پرسیدند: ((چگونه ؟)) بودا پاسخ داد: ((زیرا آب همیشه سراشیبى مى رود، آتش همیشه داغ است و یخ همواره سرد. اگر براى همه خدایان هندوستان هم دعا کنیم، آب هرگز سربالا نمى رود و آتش سرد و یخ گرم نمى شود. زیرا در زندگى قانونهایى یافت مى شود که همه چیز بر آنها استوار است. از این رو، کارى که انجام گرفت، قابل ابطال نیست و دعا و قربانى براى خدایان نیز سودى ندارد.))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;آنان با این سخن موافقت کردند و بودا افزود: ((اگر این سخن درست است، کتاب وداها که به مردم راه و رسم دعا و قربانى را مى آموزد، درست نیست و برخلاف گفته پیشوایان دینى، من اعلام مى کنم که وداها مقدس نیستند.))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;راهبان از این جراءت بسیار شگفت زده شدند و از بودا پرسیدند: ((تو مى گویى برهما هنگام آفریدن جهان مردم را به طبقات گوناگون تقسیم نکرده است ؟)) پاسخ داد: ((اصلا من باور ندارم برهما چیزى را آفریده باشد تا جهان آفریده او باشد.))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;آنان پرسیدند: ((پس جهان ساخته کیست ؟)) بودا پاسخ داد: ((به نظر من جهان ابدى است و آغاز و انجامى ندارد. دو چیز است که بایستى از آن پرهیز کرد: یکى زندگانى پر از لذت که زاییده خودخواهى و فرومایگى است و دیگر زندگى پر از رنج و خود آزارى که آن نیز سودى ندارد و هیچ یک از این دو به نیکبختى منجر نمى شود.))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;4- اخلاقیات <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;سرانجام راهبان از بودا پرسیدند: ((پس راه درست کدام است ؟)) پاسخ داد: ((راه میانه، میان لذت و رنج است که از راه هشتگانه به دست مى آید. راه هشتگانه هشت قانون بزرگ زندگى را مى آموزد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;1. پرهیز از آزار جانداران؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;2. پرهیز از دزدى؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;3. پرهیز از بى عفتى؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;4. پرهیز از دروغ؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;5. پرهیز از مستى؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;6. پرهیز از بدگویى؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;7. پرهیز از خودخواهى؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;8. پرهیز از نادانى؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;9. پرهیز از دشمنى.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;5- فرقه هاى بودایى <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;آیین بودا سه فرقه دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;1. مهایانا (</span><span dir="LTR">yana-Maha</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یعنى چرخ بزرگ، آیین شمالى که در چین رواج دارد. این شعبه اى آیین بودا با طیفهایى از اعتقادات و سنن کنفوسیوس و لائوتسه در چین و شینتو در ژاپن در آمیخته است. یکى از آداب آن که به سانسکریت دهیانا (</span><span dir="LTR">Dhyana</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یعنى تاءمل، به چینى (</span><span dir="LTR">Chang</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و به ژاپنى زن (</span><span dir="LTR">Zen</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) خوانده مى شود، شهرت جهانى دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;2. هینایانا (</span><span dir="LTR">yana-Hina</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یعنى چرخ کوچک، آیین جنوبى که در سرى لانکا (سیلان ) و کشورهاى جنوب شرق آسیا مشاهده مى شود. پیروان چرخ کوچک آیین خود را تراوادا (</span><span dir="LTR">Theravada</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یعنى آیین نیاکان و بزرگان مى خوانند و کتب دینى آنان به زبان پالى است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;3. وجریانا (</span><span dir="LTR">yana-Vajra</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یعنى چرخ الماس. این فرقه در تبت وجود دارد و آیین بودا را با سحر و کهانت و توتم پرستى در آمیخته و تشکیلاتى نیرومند براى خود پدید آورده است. آیین مذکور لامائیسم (</span><span dir="LTR">Lamaism</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) نیز خوانده مى شود و عنوان رهبر مذهبى مقتدر آن دالائى لاما (</span><span dir="LTR">Lama Dalai</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) به معناى رئیس دریاگونه است. از چیزهاى جالب توجه این فرقه آن است که هنگامى که رهبر مذهبى آن وفات یابد، راهبان براى پیدا کردن جانشین وى به جستجوى کودکى مى پردازد که در لحظه درگذشت رهبر به دنیا آمده باشد. سپس این کودک را با توجهات ویژه پرورش مى دهند. وى پس از فراگیرى دانش و گذراندن مراحل مختلف به مقام مورد نظر نائل مى آید. دالائى لاماى عصر ما پس از سرایت کمونیسم چینى به تبت رهسپار هندوستان شده و در آنجا به ارشاد و رهبرى مشغول است. اخیرا وى، برخلاف سنت، پسر بچه اى را براى جانشینى خود تعیین کرد و به خاطر این مساءله مورد انتقاد قرار گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;6- کتب بودایى <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;قدیمى ترین کتاب مقدس بوداییان ترى پیتاکایعنى سه زنبیل نامیده مى شود که داراى سه بخش است :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;1. قواعد رهبانیت؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;2. وسیله رستگارى؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;3. مفهوم فلسفى و روانشناسى.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;فرقه هاى مختلف بودایى نیز کتابهاى مخصوص به خود دارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;پی نوشت:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;1- براى مثال رک.: اکمال الدین نوشته شیخ صدوق، ج 2، صص 577-638 و بحار الانوار نوشته علامه مجلسى، ج 78، صص 383-444 و ترجمه فارسى آن در عین الحیات نوشته علامه مجلسى و در رساله اى مستقل آمده است. در تحریر عربى این داستان، نامهاى آلارا و بودى ستو به بلوهر و یوذاسف تغییر یافته است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;منابع: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;1. کتاب آشنایی با ادیان بزرگ نوشته حسین توفیقی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2013-07-24T10:47:49+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت بودا کیست ؟ http://downloadbook1.mihanblog.com/post/306 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">بودا کیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">نویسنده:مایکل کریدرز<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">بودا یکی از پر نفوذ ترین متفکران تاریخ بشری است . آموزه های او متجاوز از هزار و پانصد سال است که ، سراسر شبه قاره هند را فرا گرفته است . تعالیم او در طول این همه سال دستخوش تغییرات فراوانی شده و مانند مسیحیت در اروپا به فرقه های مختلفی تقسیم شده است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">آیین بودا در نواحی تبت و آسیای مرکزی و چین و کره و ژاپن و سری لانکا ، اگر چه با پاره ای تفاوت ها ، نفوذ فراوانی دارد و هم اکنون دامنه تاثیرش را به سوی آسیای جنوب شرقی گسترش می دهد . در سرزمین پهناور و رنگین هند آیین بودایی کیفیت پیچیده ای دارد ، اگر چه هند را زادگاه پیدایش و تحول این آیین می دانند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;در میان ویرانه های آنورادهاپورا ، پایتخت باستانی سری لانکا ، پیکره سنگی نشسته ای از بودا هست که بر بالای ستونی در میان علفها آرمیده است . پیکره اندکی بزرگ تر از اندازه طبیعی آدمیزاد است و این پیکره هزار سال عمر دارد و نظیر آن در سراسر بخش بودایی نشین آسیا فراوان دیده می شود . پاها به صورت چهار زانو و دست ها یکی روی دیگری در دامن قرار دارند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">بودائیان بر این عقیده اند که درست در همین وضع و حالت بود که بودا بیش از 2500 سال پیش در حالی که زیر درختی نشسته بود با اشراقی عظیم به بیداری رسید و معرفت درباره سرنوشت آدمی دست یافت . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">بودا پسر رئیس یا رهبر قوم شاکیا در هند شمالی بود و در ثروت و مکنت غوطه ور بود و ملک و قدرت در انتظارش بود . وقتی به بلوغ رسید روزی به سه تن ، یکی بیمار و دیگری پیر و فرتوت و سومی مرده ، برمی خورد . بئدا که عمری را مصون از مصائب گذارنده بود از آن چه دید بسیار متاثر شد و دریافت که قدرت و ثروت هیچ گاه نمی تواند از بیماری و پیری و مرگ مانع شود . بودا آن گاه با مرتاضی رو برو می شود که خود را از مصائب زندگی آزاد می داند ، او درباره آن چه آن روز می بیند به تامل می پردازد و نخستین نقطه عطف زندگیش می رسد . بر خلاف خواست و تمنای خانواده اش دست از خانه و همسر و فرزند و مقام و مکنت می شوید تا به هیات رهروی بی خانمان در آید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">بودا چند سالی به مراقبت و ریاضت و نفس کشی رو می آورد که در آن دوران در میان رهروان آواره رایج بود . سپس به کنجی می رود تا آرام و بی هیچ گونه خشکی و خشونت جسمانی یا روحانی به تفکر درباره وضع اسفبار آدمی بپردازد و چندی بعد او به پی ریزی فرقه ای متشکل از راهبان تارک دنیا همت گماشت و اینان موظف بودند شخصیت بودا را سرمشق خود سازند تا از قید و بند حیات دنیوی رها شوند . این دوره چهل و پنج سال از زندگی او را در بر می گیرد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">بودا و رهبانش قسمت عمده ای از هر سال را به دوره گردی می گذرانند و گاه در صومعه ها گرد می آمدند . هنگامی که او به دوره گردی سرگرم بود به اشاعه پیام خود می پرداخت و هنگامی که در گوشه خلوت می نشست بحث درباره آیین خود را پیش می کشید . بسیاری از گفتارهای متون مقدس بودایی متشکل از مباحثی است که میان خود راهبان در می گرفت . بودا براین عقیده بود که زندگی در خانواده تنگ است ، حال آن که زندگی در بی خانمانی باز و فراخ است ، دشوار است که آدمی بتواند در حالی که در کنج خانه تپیده است زندگی معنوی تمام و کمالی را که از هر جهت پاک و پاکیزه باشد بگذراند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">بودا چون خانه و زندگی را ترک کرد پیاده به سوی جنوب و مراکز حوزه رود گنگ رفت و تا دم مرگ به سیر و سفر در مسیری به طول 250 و عرض 150 مایل که از کوکوسامبی در غرب تا کامپا در شرق امتداد دارد ، ادامه داد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;درویشی و تن سپردن به سیر و سلوک به او مجال می داد تا هر شیوه از زندگی و هر گوشه از تمدن سرزمینش را ببیند و بیازماید . برگ عبورش کسوت درویشان و طریقت سائلان مذهبی بود و چنان که گفته است : نیلوفر آبی را دیده ای که چگونه در آب می روید و در آب می بالد و از آب بیرون می آید و بالای آن می ایستد تا به آب آلوده نشود ؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;من نیز که در جهان زاده شدم و در جهان پرورده شدم ، چون بر جهان چیره شدم ، نا آلوده به جهان در آن زندگی می کنم . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;اما بودا فقط در سیر آفاق نبود . او به مراقبه نیز می پرداخت . در مراقبه بودایی شخص ممکن است فکر و حواس خود را روی یک رنگ ، مثلا آبی ، متمرکز کند و یا در نوعی دیگر ، روی تنفس خودش . در این مراقبه شخص هر احساس دیگری را از حوزه توجه خود دور می سازد و کاملا جذب شیء مورد مراقبه می شود ، و این در واقع حالتی از جذبه است که از تمرکز پدید می آید . اما از آن جا شی ء مورد مراقبه مدتی طولانی در برابر چشم قرار می گیرد اثراتی غیر عادی در شخص می گذراند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;روان شناسان این وضع را که با تغییراتی روانی شخص همراه است این طور تعبیر می کنند که شخص آگاهی تشدید شده ای درباره شی ء مورد مراقبه پیدا می کند که با احساس راحتی و لذت ، وارستگی از محیط پیرامون ، و از دل مشغولی های خود آدمی و مانند این ها همراه است . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;همچنین ممکن است بر شخص بر اثر مراقبه ظهور و احساس های عجیب و غریب ، یا ظهور نور و حتی شهودهای کاملا پیچیده نیز دست دهد . در اواقع این وجه اخیر از مراقبه است که به هدف اصلی این ریاضت بدل شده است .از آن جا که همه تجربه ها در زمینه مراقبه اصولا جنبه درونی و روانی و بسیار فردی دارد مشکل است بتوان زبانی را پیدا کرد که با آن بتوان شرحی بیرونی و دقیق از آن به دست آورد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;در فلسفه بودایی ، چنان که اشاره شد ، دست کشیدن از نفس نیز اهمیت فوق العاده دارد . یک بودایی با قبول نفس کشی و مکافات دوطلبانه اثرات گناهان را از دامن روحش می شوید ، به طوری که روح او به وجد و بهجت ورهایی از درد و رنج می رسد و در حقیقت هر مرحله از سیر و سلوک آیین بودایی بسیار پیچیده و طولانی است ، و چنان که خود او می گوید : همان طور که اقیانوس کم کم گود می شود ، کم کم پس می رود ، کم کم شیب می گیرد ، بی هیچ افتی ناگهان ، در این امور نیز طریق و تمرین و تعلیم همگی تدریجی اند ، بی هیچ حلول ناگهانی معرفت . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;خصوصیات ایین بودایی موجب شد که این آیین به مذهبی کم بیش جهانی بدل شود . تعلیمات بودا در هند در زمان خود او و طی قرن های متوالی فراخواهان و مریدان بسیاری داشته باشد . این تعلیمات از مرز هند فراتر رفت و سرزمین های خاور دور و آسیای جنوب شرقی ، یعنی پرجمعیت ترین نواحی کره زمین را در نوردید . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;تاریخ آیین بودا تاریخی است با ادوار گوناگون فراوان ، و در هر دوره ای عواملی اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در آن تاثیر کرده است . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;آیین بودا در هند و سری لانکا با آیین هندوی و کهن در آمیخت و در چین با آیین تائو و کنفوسیوس و در تبت با کیش بن و در ژاپن با آیین شینتو دمساز شد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;آیین بودا بیشتر در کشور های آسیای شرقی که از نوعی خلع مذهبی رنج می بردن رخنه کرد اما به علت وجود آدیان آسمانی قوی هیچ گاه نتوانست در کشورهای آسیای غربی نفوذ کند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">منبع:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR">http://www.rasekhoon.net/article/Show-18707.aspx</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2013-07-21T15:08:42+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت ادیان و مذاهب http://downloadbook1.mihanblog.com/post/305 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">ادیان و مذاهب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمع آور: حسین توفیق<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با پیشرفت دانش، معلوم شده است که درباره هیچ یک از پدیده هاى جهان نمى توان تعریف کاملى ارائه داد. تعریف باید جامع و مانع باشد؛ یعنى همه موارد خودى را دربرگیرد و همه موارد بیگانه را بیرون کند. در گذشته تصور مى شد ارائه تعریف جامع و مانع امکان دارد، اما اکنون روشن شده است که هیچ تعریفى جامع و مانع نیست و تعریفها برخى از جوانب موضوعات را نشان مى دهند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;بعضى موضوعات آسانتر و بعضى دشوارتر تعریف مى شوند. یکى از موضوعاتى که به سختى تعریف مى شوند، دین است. علت این امر تنوع بسیار زیاد ادیان در جوامع بشرى است. دانشمندان براى پیدا کردن یک یا چند وجه اشتراک در تعریف ادیان کوشیده اند، ولى کارشان به جایى نرسیده است. این امر موجب شده است که تعریفهاى بى شمارى براى دین ارائه شود که هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست. برخى گفته اند دین به معناى اعتقاد به یک امر قدسى است و برخى آن را ایمان به موجودات روحانى دانسته اند. گروهى دیگر گفته اند دین عبارت است از ایمان به یک یا چند نیروى فوق بشرى که شایسته اطاعت و عبادت هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;مذهب در گذشته به مکتبهاى فکرى درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه اسلامى ) اطلاق مى شد. در مغرب زمین، واژه « </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">Religion</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>» به معناى مکتبهاى درون یک دین و به معناى خود دین به کار مى رود و حدود نیم قرن است که متجددان کشور ما تحت تاءثیر این موضوع، کلمه « مذهب» را به هر معنا استعمال مى کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;در این نوشته واژه « دین» و « ادیان» در مورد همه آیینها، اعم از صحیح، منسوخ، محرف و جعلى به کار مى رود، همان طور که خداى متعال به کافران فرموده است : « لکم دینکم ولى دین» (کافرون : 6).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ملت در لغت به معناى روش و آیین است و اصطلاحا به مجموعه ادیان توحیدى اطلاق مى شود. در علم کلام اسلامى به پیروان ادیان توحیدى ملیین مى گویند و هر گاهم یکى از اهل کتاب مسلمان شود؛ سپس از اسلام برگردد، مرتد ملى نامیده مى شود. همچنین علماى اسلام واژه « ملت» را اختصاصا براى اسلام به کار مى برند. حدود یک قرن است که کلمه « ملت» در زبان فارسى به معناى توده مردم استعمال مى شود و این کاربرد احتمالا از کشور ترکیه به ایران سرایت کرده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;شریعت معمولا به معناى احکام و قوانین آسمانى است و گاهى به معناى دین به کار مى رود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;دین از نظر جامعه شناسان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;اگر دین را با چیزى مانند پزشکى مقایسه کنیم، حکم خواهیم کرد که دین یک امر اجتماعى است و پزشکى یک موضوع فردى. البته به سبب ارتباط محکم و متقابل فرد و اجتماع، مى توان هر موضوع فردى را اجتماعى و هر موضوع اجتماعى را فردى نیز نامید. جامعه شناسان دین را یک نهاد اجتماعى مى دانند و به همین دلیل، درباره آن بحث مى کنند، ولى پزشکى یک نهاد نیست و جامعه شناسان با آن کارى ندارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;رویکرد جامعه شناسان به مبحث دین رویکردى علمى است. علوم در گذشته به ماوراءالطبیعه وابسته بودند و همین وابستگى موجب پدید آمدن رشته هایى مانند علوم غریبه و مانع پدید آمدن رشته هایى چون جامعه شناسى مى شد. علوم غریبه (مثلا کیمیاگرى ) قابل تبیین نبود و صرفا شیوه هایى را پیشنهاد مى کرد و مدعى مى شد که به نتیجه معینى مى انجامد. در فضاى فکرى قدیم که رازورى حاکم بود، علم جامعه شناسى که به توضیح پدیده ها مى پردازد، جایى نداشت. از اواخر قرون وسطى، زمزمه جدایى علم از ماوراءالطبیعه پیدا شد و به تدریج این شیوه پا گرفت و از مغرب زمین به سراسر جهان سرایت کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;از این رو، دور از انتظار نیست که جامعه شناسان هنگام سخن گفتن درباره دین، کارى به جنبه آسمانى آن نداشته باشند و آن را ساخته ذهن بشر و تکامل یافته جادو بدانند که براى تاءمین نیازهاى معیشتى ساخته شده است ؛ زیرا دیدگاه علمى هر چیز را از آسمان فرو مى کشد و آن را تشریح و تبیین مى کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;به نظر جامعه شناسان، دین، دست کم در مراحل نخستین خود، سخت به جادوى ابتدایى مى ماند؛ به این معنا که جادوگر و دیندار، هر دو مى کوشند تا با تدبیرى هستى را بر سر مهر آورند و آسایش خود را تاءمین کنند. پس هر دو ندا در مى دهند و از نیروهاى مطلوب خود یارى مى جویند؛ با این تفاوت که اولى نیروهاى یارى رسان و راحت بخش را در طبیعت مى داند، ولى دومى آنها را در ماوراى طبیعت مى جوید. تفاوت دیگر اینکه اولى براى دست یافتن به نیروهاى دور دست غیر طبیعى، راهى جز تضرع نمى یابد. جادوگر بر نیروهاى طبیعى عمل مى کند و آنها را به همراهى مى خواند، اما دیندار از نیروهاى غیرطبیعى مى خواهد که او را در مقابل نیروهاى طبیعى دریابند. جادوگر شى ء مورد عمل خود، آمرانه مى گوید: « یار من باش !»، دیندار صرفا استرحام مى کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;مراحل دین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;دین مانند هر پدیده دیگر رو به تکامل بوده است و دانشمندان با پیروان ادیان در این نظر موافقند؛ جز اینکه دینداران مراحل دین را مانند کلاسهاى درس رو به تکامل مى دانند، ولى دانشمندان مى گویند دین از جادو و پرستش طبیعت و شرک به مرحله توحید رسیده است. هم اکنون گونه هایى از ادیان اولیه در نقاط دور افتاده جهان وجود دارد و پژوهشگران براى تحقیق در مراحل دین، آنها را مورد توجه قرار مى دهند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;فایده تاریخ ادیان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;نخستین انگیزه مطالعه و بررسى هر موضوعى ارضاى حس کنجکاوى است و به همین دلیل، دانشمندان هنگام تحقیق درباره پدیده ها، ارزش اقتصادى یا سایر منافع مادى را در نظر نمى گیرند و تنها پس از به نتیجه رسیدن تحقیق است که منافع اقتصادى مورد توجه قرار مى گیرد. تشویق و همکارى دولتها در چنین مواردى نیز به امید حصول نتیجه مادى است. خود دانشمندان با شور و هیجان به تحقیق مى پردازد، در حالى که نمى دانند موضوع مورد بحث آنان به نتیجه مى رسد یا نه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;کسانى هم که در تاریخ ادیان مطالعه مى کنند تا از آن براى رشته هاى دیگر علوم انسانى سود بجویند؛ زیرا رشته هاى علوم به یکدیگر پیوند دارند و این پیوند میان رشته هاى مشابه بیشتر است. دین به عنوان پدیده اى که هیچ گاه از انسان جدا نشده، براى پژوهشگران اهمیت فراوانى دارد. در این هنگام، تاءثیر شگفت آور دین در زندگى بشر و نقش آن در رشد و شکوفایى علم و هنر روشن مى شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;فایده دیگر مطالعه تاریخ ادیان، بهره بردن از آن در برقرارى ارتباط با افراد و جوامع گوناگون است. از این رو، دولتهاى بزرگ براى تحمیل سیطره خود بر دولتهاى کوچک، به سراغ خاور شناسان مى روند و از آگاهیهاى آنان در باب روحیات و باورهاى ملتها استفاده مى کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;تحقیق در تاریخ ادیان براى دینداران سود معنوى دارد و به باورهاى دینى ایشان عمق مى بخشد. آنان در بحث خود، کژیها و نابهنجاریهاى ادیان رقیب را جستجو مى کنند و در صددند درستى دین موروثى و مقبول خویش را ثابت کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;همچنین در این رشته، فهم درست اعتقادات دینى ملتها میسر گردد و تنها پس از آن مى توان راه راست را به آنان نشان داد و کاستیهاى آن ادیان را تفهیم کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;دسته بندى ادیان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ادیان را مى توان از جنبه هاى گوناگون دسته بندى کرد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ادیان ابتدایى (مانند آنچه میان اقوام ابتدایى دیده مى شود)، ادیان قدیم (مانند آیینهاى منقرض شده خاورمیانه ) و ادیان پیشرفته (مانند ادیان بزرگ کنونى ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ادیان ساده (مانند آنیمیسم، توتیسم و فتیشیسم )، ادیان فلسفى (مانند هندوئیسم، بودیسم و آیین کنفوسیوس ) و ادیان وحیانى (مانند زردشتى گرى، یهودیت، مسیحیت و اسلام ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ادیان غیر توحیدى (مانند هندوئیسم، بودیسم و شینتو) و ادیان توحیدى (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ادیان سامى (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام )، ادیان آریایى (مانند ادیان ایران باستان، هندوستان، روم و یونان قدیم ) و ادیان خاور دور (مانند آیین کنفوسیوس، تاتوئیسم و شینتو).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ادیان شرقى (مانند هندوئیسم، بودیسم و شینتو) و ادیان غربى (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;دسته بندیهاى دیگرى نیز در منابع دین شناسى وجود دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;کتابنامه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;1. الیاده، میرچا، اسطوره، رویا، راز، ترجمه رویا منجم، تهران : انتشارات فکر روز، 1375.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;2. الیاده، میرچا، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستارى، تهران : انتشارات سروش، 1372.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;3. الیاده، میرچا (ویراستار)، فرهنگ و دین، ترجمه هیاءت مترجمان، تهران : طرح نو، 1374.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;4. حکمت، على اصغر، تاریخ ادیان، تهران : انتشارات ابن سینا، 1345.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;5. زرین کوب، عبدالحسین، در قلمرو وجدان، تهران : انتشارات سروش، 1357.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;6. کریشنان، رادا، ادیان شرق و فکر غرب، ترجمه رضازاده شفق، تهران : انتشارات دانشگاه تهران : 1344.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;7. کریشنان، رادها، مذهب در شرق و غرب، ترجمه فریدون گرگانى، تهران : سازمان کتابهاى جیبى، 1344.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;8. گئر، جوزف، حکمت ادیان، ترجمه و تاءلیف محمد حجازى، تهران : کتابخانه ابن سینا، 1337.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;9. گئر، جوزف، سرگذشت دینهاى بزرگ، ترجمه ایرج پزشک نیا، تهران : نشر اندیشه، 1352.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;10. مصطفوى، على اصغر، اسطوره قربانى، تهران : انتشارات بامداد، 1369.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;11. ناس، جان بى.، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;منابع: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;1. کتاب آشنایی با ادیان بزرگ نوشته حسین توفیقی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2013-07-21T15:03:45+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت آیین کنفوسیوس به مثابه یک سبک زندگی http://downloadbook1.mihanblog.com/post/304 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">کنفوسیوسیسم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;مذهب به آن معنا که از مذهب مراد می‌شود نیست. کنفوسیوسیسم بیش از آنکه مذهبی آن جهانی بوده باشد آیینی مربوط به این جهان است. «آیین کنفوسیوس را، که گاه چون یک فلسفه و گاه چون یک دین تلقی می‌شود، می‌توان انسان باوری، همه شمولی دانست که خدا را نه انکار می‌کند و نه سبک می‌شمرد». <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;کنفوسیوسیسم بیش از هر چیز یک سبک زندگی است، سبکی از زندگی که هدفش رسیدن سرزمین آبا و اجدادی به حداکثر رفاه و سعادت و به سامان کردن زندگی خانوادگی و فردی است. در نزد چینیان کنفوسیوس «نه تنها مردی حکیم وفرزانه است بلکه انسانی کامل و دارای قلب سلیم و سرمشق شرافت و بزرگواری شمرده می‌شود. اخلاق شریف او خود مبین و نماینده دو قاعده انتظام و تناسب است که مبنا و پایه‌ تعالیم او قرار دارد». از این رو پیش از هر چیز باید به این نکته مهم پرداخت که کنفوسیوس که بود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;کنفوسیوس تاریخی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;کنفوسیوس مبدع آیین کنفوسیوسیم نیست چرا که کنفوسیوسیسم ریشه در گنجینه غنی اما فردی تجربه امر قدرسی ندارد به این معنا، کنفوسیوس واجد تفاوتی معنا دارد با بودا و عیسی و زرتشت است. کنفوسیوس گردآورنده سنت حکیمانه ولی بسیار باستانی است که ریشه‌هایش به پادشاهان فرزانه عهد باستان می‌رسد. کنفوسیوسیسم پاسداری از سنت است.کنفوسیوس پیرو سنتی است که تاریخ‌نویسان چینی از آن به عنوان جو-جیا (</span><span dir="LTR">Ju- Chia</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یا "سنت حکیمانه" نام می‌برند و این سنتی است که نسب از آرا و افکار پادشاهان فرزانه چینی می‌برد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;بزرگترین منبع موجود درباره کنفوسیوس کتاب «آنالکت» است که مجموعه‌ای از سخنان وی است. منابع چنین ذکر می‌کنند که کنفوسیوس در خانواده‌ای فقیر و شریف در شهر چو-فو (</span><span dir="LTR">chu- fu</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در ولایت لو در استان شانتونگ متولد شد. او در عصری به دنیا آمد که شاهان ژوئو بر اثر فشار هجومهای مداوم وحشیان آسیای مرکزی ضعیف شده بودند و قدرت واقعی در دست اربابان فئودال بود و در عین حال نظام اخلاقی دچار فروپاشی کامل شده بود. گفته می‌شود که نیاکان کنفوسیوس از اشراف قدیم ناحیه بودند که پس از انقلاب وشورش رخ داده در ایالت سونگ از آنجا فرار کرده بودند و به ایالت لو آمده بودند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;مورخین تاریخ احتمالی تولد او را سال 551 ق.م یعنی سال بیست و دوم حکومت امیر شیانگ از سلسله لو می‌دانند. به طور سنتی او را متولد روز بیست‌و هفتم از ماه هشتم قمری می‌دانند. کنفوسیوس در سه سالگی پدر را از دست داد و با مادرش در تنگدستی زندگی را گذرانید. در 19 سالگی ازدواج کرد و از پانزده سالگی زندگی را به کلی صرف آموختن کرد. بسیار دلباخته شعر و ادب باستانی چین بود. او همچنین محقق موسیقی باستانی چین بود و وقت زیادی را صرف آموختن فن‌کلاسیک موسیقی چین کرد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;«مهارت کنفوسیوس در شش فن- مراسم مذهبی، موسیقی،‌ کمان‌گیری، ارابه‌رانی، خوشنویسی و حساب- و آشنایی او با سنتهای کهن، به ویژه شاعری و تاریخ- او را قادر ساخت که در سی سالگی حرفه آموزگاری درخشان را آغاز کند». در آسیای شرقی سالروز تولد او را به عنوان روز معلم جشن می‌گیرند و فی‌الحقیقه نیز او نخستین معلم برجسته چین است که خواهان نظام آموزش همگانی شد. در 50 سالگی در دستگاه حکومت لو وزارت داشت و به مقام وزیر اعظم نیز رسید اما در رقابتهای درونی دربار شکست خورد و محترمانه عزل شد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;از پنجاه‌وپنج سالگی تا شصت‌وهفت‌سالگی به همراه تنی چند از شاگردان در اقصی نقاط چین گشت تا پادشاهی را بیابد که بتواند در مقام وزارت به او خدمت کند اما موفق نشد. در شصت و هشت‌سالگی به لو برگشت در این هنگام به خاطر گردشش در چین شاگردان بی‌شمار در تمامی چین داشت بقیه عمر را به نوشتن و آموزش پرداخت و در سال 479 پیش از میلاد در 72 سالگی درگذشت و بیش از سه هزار شاگرد ثابت‌قدم و 72 استاد تمام تربیت کرد که راه او را پس از او ادامه دادند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;منابع: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;1- آیین‌های کنفوسیوس، رائو و بودا، ترجمه غلامرضا شیخ‌زین‌الدین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA">&nbsp;2- تاریخ جامع ایران، جان مابین</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2013-07-17T20:37:40+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت درباب عرفان http://downloadbook1.mihanblog.com/post/303 خداوند(درآیه 17 ازسوره) 71 جوهرانسان را به رویش نبات دردل خاك مثال زده است می فرماید همچنان که رستنی ها از دل خاك سربرمی آورند وآب باران درماه نیسان زندگی بخش نباتات ودرختان است،<div>باران فیض ورحمت پروردگاربه برکت جلوه رسالت پیامبراکرم (ص) و ولایت مولای متقیان و یازده فرزنداین بزرگواروچهارده معصوم (ع) دردل بنده خودآگاه سببتابش نورخدااست که مصداق عبارت:</div><div>بروتوخانه دل را فرو روب &nbsp; &nbsp; مهیا کن مقام و جای محبوب</div><div><br></div><div>به نقل از مجموعه مقالات ایران</div><div><br></div> text/html 2013-07-17T20:32:59+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت بایزید بسطامی http://downloadbook1.mihanblog.com/post/302 <div>سالکی نزد بایزید بسطامی رفت. گفت:</div><div>- ای شیخ همه عمرستایش حق کردم. هرچه بیشتر کوشیدم کمتریافتم. شیخ گفت:</div><div>هرکه با پا به مکه رود کعبه را « عبادت بجزخدمت خلق نیست » . - به سوی خلق قدمی بردارتا به حق رسی</div><div>طواف کند. آن کس که به شوق دل آنجا بار یابدکعبه او را طواف نماید.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIXk4VgkytUJCmAZXPy8szVVPaGGgJY9oAvwrDUkTMHirteClG" alt=""></div> text/html 2013-07-16T12:50:57+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت دانلود مقاله ای در مورد آیین سیک http://downloadbook1.mihanblog.com/post/301 <div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;">خاندا، نماد&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;">آئین سیک</span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;">. این نماد معرف بسیاری از اعتقادات پایهٔ&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;">سیک</span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;">&nbsp;است. خاندا (</span><wbr style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;">شمشیر دولبه) نماد قدرت و حقیقت، دایره معرف اتحاد و شمشیر خمیده بیانگر روح جنگجویی&nbsp;</span><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;">...</b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.vahrehvah.com/indianfood/wp-content/uploads/2010/11/Guru_Nanak_Jayanti-300x300.gif" alt=""></div><div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; text-align: right;"><br></b></div><div><a href="http://www.uploadtak.com/images/x252__.pdf" target="_blank" title="">دانلود با لینک مستقیم</a></div> text/html 2013-07-16T12:07:52+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت درک دین( پیشینه علم دین و مطالعه تطبیقی دین) http://downloadbook1.mihanblog.com/post/299 بررسی عقلی و روشنفکرانه دین<div><br></div><div>مطالعه مقایسه ای، نقادانه، و تاریخی ادیان جهان در دهه آخر قرن نوزدهم به عنوان موضوعی برای شناخت عقلانی مورد توجه قرار گرفت. در 1870 زبان شناس مهاجر آلمانی ماکس مولر شالوده اصلی و اساسی رشته دین تطبیقی و مقایسه ای را به جهان انگلیسی زبان عرضه کرد. او علم ادیان را به این نحو تعریف می کند: علم ادیان علمی &nbsp;مقایسه ای مبتنی بر بی طرفی است.</div><div><br></div><div>در قرن بیستم لویس هنری جوردن(louis henry jordan) &nbsp;اولین کتابچه راهنمایه مطالعه دین تطبیقی را نوشت. در آن کتاب صورت درستی از این علم را ارائه داد: دین تطبیقی علمی است که منشا، ساختار، و ویژگی های ادیان گوناگون جهان را با پیش کشیدن برهان ها و تفاوت های اصلی هر دین مقایسه می کند.</div><div><br></div><div>ادامه دارد<br><div><br></div></div> text/html 2013-07-16T11:47:13+01:00 downloadbook1.mihanblog.com آدمین سایت راهنمایی و مشاوره http://downloadbook1.mihanblog.com/post/298 در این بخش دوستان که در رشته ادیان و عرفان و رشته های مشابه همانند عرفان اسلامی و دین پژوهی مشغول به تحصیل و یا علاقه مند به ورود به آن هستند می توانند سوالات خود را در مورد رشته &nbsp;مورد نظر، چگونگی موفقیت در این رشته ها و راهنمایی برای پایان نامه درخواست منابع و مآخذ در خواست معرفی منابع و مآخذ وغیره سولات خود را بپرسند مدیرت این وبسایت در اسرع وقت به سولات رسیدگی و پاسخ خواهد داد.<div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uploadtak.com/images/892_wheelo.gif" alt=""><br><div><br><div><br></div><div><br></div><div>بزرگترین سایت ادیان و عرفان آماده پاسخگویی به سولات خواهد بود.</div><div>آدرس ورود اصلی به سایت&nbsp;<a href="http://downloadbook1.mihanblog.com/">http://downloadbook1.mihanblog.com/</a></div><div><br></div><div>آدرس &nbsp;دیگر ورود به سایت ادیان و عرفان</div><div><br></div><div><a href="http://ketabdan.tk/">http://ketabdan.tk/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div></div>