بزرگترین سایت ادیان و عرفان| کتابدان
خواندن کتاب زندگی بهتر 
نویسندگان
نظر سنجی
میزان رضایت خود را از محتوا و راهنمایی را در این سایت بفرمایید؟

صفحات جانبی
نوشته دكتر محمد جعفر محجوب
برگرفته از كتاب فرهنگ ایران زمین
تالیف مهندس منوچهر كارگر


طبقه بندی: حلاج،  عرفان، 
[ پنجشنبه 11 آبان 1391 ] [ 03:57 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
دیوان اشعار حسین بن منصور حلاج
حسین بن منصور حلاج از مهم ترین صوفیان عصر خود بود در حالت سکر عرفانی، به گفتن «انا الحق» پرداخت و متشرعین او را به جرم «کفرگویی» ابتدا به قرمطی بودن متهم و بعد از هشت سال اعدام نمودند. او را سنگسار کردند، جان نسپرد، و به گفتن اذکار مشغول بود. مثله کردنابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حلاج (زادهٔ ۲۴۴ هجری) از عارفان ایران در سدهٔ سوم و دهه اول قرن چهارم هجری‌است. 
اهل هند او را ابوالمغیث نوشتندی , اهل چین ابوالمعین , اهل خراسان ابوالمهر , اهل فارس ابوعبدالله الزاهد و اهل خوزستان حلاج الاسرار و در بغداد مصطلم و در بصره مخبر (خواندند)
برای لقب وی (حلاج) سه توجیه آورده‌اند. اول آنکه پدرش پیشه حلاجی داشته و دوم آنکه نیکو سخن می‌گفته و اسرار را حلاجی می‌نموده و سوم معجزه‌ای در همین زمینه از خود نشان داده. (یک بار به انباری پنبه بر گذشت اشارتی کرد در حال دانه از پنبه بیرون آمد و خلق متحیر گشتند
کسترش به رود سپردند تا رود آرام شد.از او کرامات بسیار نقل شده است.او از مردم قریه تور واقع در شمال شرق بیضای فارس بود. اساتید وی عبارت بودند از سهل بن عبدالله تستری، عمرو بن عثمان مکی و جنید بغدادی. 
«طاسین الازل و الجوهر الاکبر»، «طواسین»، «الهیاکل»، «الکبریت الاحمر»، «نورالاصل»، «جسم الاکبر»، «جسم الاصغر»، و «بستان المعرفة». علاوه بر این از حلاج دیوان اشعاری به زبان عربی باقیمانده که در اروپا و ایران به چاپ رسیده‌است.

طبقه بندی: حلاج،  عرفان، 
[ پنجشنبه 11 آبان 1391 ] [ 03:52 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]


حسین بن منصور حلاج از مهم ترین صوفیان عصر خود بود در حالت سکر عرفانی، به گفتن «انا الحق» پرداخت و متشرعین او را به جرم «کفرگویی» ابتدا به قرمطی بودن متهم و بعد از هشت سال اعدام نمودند. او را سنگسار کردند، جان نسپرد، و به گفتن اذکار مشغول بود. مثله کردنابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حلاج (زادهٔ ۲۴۴ هجری) از عارفان ایران در سدهٔ سوم و دهه اول قرن چهارم هجری‌است. 
اهل هند او را ابوالمغیث نوشتندی , اهل چین ابوالمعین , اهل خراسان ابوالمهر , اهل فارس ابوعبدالله الزاهد و اهل خوزستان حلاج الاسرار و در بغداد مصطلم و در بصره مخبر (خواندند)
برای لقب وی (حلاج) سه توجیه آورده‌اند. اول آنکه پدرش پیشه حلاجی داشته و دوم آنکه نیکو سخن می‌گفته و اسرار را حلاجی می‌نموده و سوم معجزه‌ای در همین زمینه از خود نشان داده. (یک بار به انباری پنبه بر گذشت اشارتی کرد در حال دانه از پنبه بیرون آمد و خلق متحیر گشتند
کسترش به رود سپردند تا رود آرام شد.از او کرامات بسیار نقل شده است.او از مردم قریه تور واقع در شمال شرق بیضای فارس بود. اساتید وی عبارت بودند از سهل بن عبدالله تستری، عمرو بن عثمان مکی و جنید بغدادی. 
«طاسین الازل و الجوهر الاکبر»، «طواسین»، «الهیاکل»، «الکبریت الاحمر»، «نورالاصل»، «جسم الاکبر»، «جسم الاصغر»، و «بستان المعرفة». علاوه بر این از حلاج دیوان اشعاری به زبان عربی باقیمانده که در اروپا و ایران به چاپ رسیده‌است.

طبقه بندی: حلاج،  عرفان، 
[ پنجشنبه 11 آبان 1391 ] [ 03:50 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
"تراژدی حلاج در متون کهن "دارای سه بخش اصلی است .بخش نخست با عنوان "در حدیث معاصران "شامل گزارشی از دوستان، پیروان و مخالفان حلاج در عصر خود اوست .چهارده گزارش که مهم‌ترین گزارش آن متعلق به "ابن زنجی "( 334ه‌.ق) قاضی و تقریرنویس دادگاه حلاج است .جریر طبری، ابوبکر شبلی، حمد پسر حلاج و علی بن مردویه از جمله اشخاصی هستند که گزارش‌های آنها درباره حلاج آمده است . بخش دوم "بعد از حلاج) "حاوی اطلاعات مختصری از پنجاه نفر است که در دفاع یا رد منصور حلاج ( 234ـ 309ق) سخن گفته یا رساله و کتابی تالیف کرده‌اند . بخش سوم، با عنوان "منطقه عرفانی "شامل بیست و دو منظومه از 22شاعر فارسی زبان است که در اشعارشان از حلاج ستایش و تکریم کرده‌اند .
حق تکثیر: معلوم نیست..

طبقه بندی: حلاج،  عرفان، 
[ پنجشنبه 11 آبان 1391 ] [ 03:47 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
استاد فروزانفر در مقدمه می گوید:

«کتاب مقالات عبارتست از مجموع آنچه شمس تبریزی در مجالس بیان کرده و سوال و جوابهایی که میان او و مولانا یا مریدان و منکران ردّ و بدل شده است
قابل انکار نیست که مرموز ترین فصول تاریخ زندگی مولانا جلال الدین رومی همان داستان پیوستگی و ارتباط او با شمس الدین تبریزی می باشد که بسبب نبودن اطلاع و آگاهی از چگونگی آن غالب متقدمین و متاخرین آن حکایت را بطور افسانه نوشته بودند
اینک کتاب مقالات پرده از روی بسیاری از این رموز و اسرار بر می دارد،و علت ارتباط و فریفتگی مولانا را به شمس تا حدّی واضح می سازد.
و بر خلاف مشهور،او را دانائی بصیر،و شیفته ی حقیقت،و شایسته ی مرشدی معرفی می کند و این خود به تنهایی سبب اهمیت این کتاب خواهد بود.
علاوه بر فوائد تاریخی نظر بآنکه شمس الدین،مبدا زندگی جدیدی برای مولانا شده است،شاید هر یک از محققین مایل باشند از مبادی افکار و تعالیم او اطلاع یابند،این نتیجه هم از کتاب مقالات بدست می آید.
چه مابین آن و مثنوی ارتباطی قوی موجود است،و مولانا بسیاری از قصص و مطالب مقالات را در مثنوی مندرج ساخته است.
از حیث لطف عبارت،و دلپسندی و زیبایی الفاظ هم کتاب مقالات دارای اهمیت بسیار و
یکی از گنجینه های ادبیات و لغات فارسی است.»

مولانا جلال الدین در دفتر اول مثنوی می فرماید:
شمس تبریزی که نور مطلق است
آفتاب است و ز انوار حق است

چون حدیث روی شمس الدین رسید
شمس چارم آسمان سر در کشید

واجب آمد چونکه بُردم نام او 
شرح کردن رمزی از انعام او

خوشتر آن باشد که سرّ دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

من چه گویم؟ یک رگم هشیار نیست!
شرح آن یاری که او را یار نیست...

تا نگردد خون دل و جان جهان
لب بدوز و دیده بر بند این زمان

فتنه و آشوب و خون ریزی مجوی
بیش از این از شمس تبریزی مگو!
حق تکثیر: این کتاب در سال 1349 منتشر شده است


طبقه بندی: عرفان،  مولانا، 
[ پنجشنبه 11 آبان 1391 ] [ 03:42 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
اخبار حلاج
گردآوری: ماسینیون و پ.کراوس
ترجمه: سیدحمید طبیبیان

این کتاب نسخه ای کهن در زندگینامه حسین بن منصور حلاج است.
حلاج از مردم روستای «تور» در شمال شرق بیضای فارس بود. سهل بن عبدالله تستری، عمرو بن عثمان مکی و جنید بغدادی از استادان او بودند. او که از مهم‌ترین صوفیان دوران خود بود در حالت سکر عرفانی به گفتن «انا الحق» پرداخت و متشرعین او را به جرم «کفرگویی» ابتدا به قرمطی بودن متهم کردند و پس از هشت سال با کمک صوفیانی از سایر گروه‌های صوفیه او را اعدام نمودند. او سنگسار شد ولی جان نسپرد و به گفتن اذکار مشغول بود سپس مثله کردند ولی باز هم ذکر می‌گفت تا زبانش بریدند و آسمان بگرفت و آب دجله بالا آمد. بنابر وصیت‌اش خاکسترش را در رود ریختند تا رود آرام شد.طبقه بندی: حلاج،  عرفان، 
[ پنجشنبه 11 آبان 1391 ] [ 03:35 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
شرح زندگی و اراء او
نویسنده: امیر فاضلطبقه بندی: عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب عین القضات، امیر فاضل،  
[ جمعه 14 مهر 1391 ] [ 07:21 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
عبهر العاشقین
نویسنده: روزبهان بقلی (شیخ شطاح)

عبهر العاشقین

 

فی احوال العشق

 

 

شیخ صدرالدین ابو محمد روزبهان بن ابی نصر دیلمی فسایی (فسوی) شیرازی معروف به «شیخ شطاح»

طبقه بندی: عرفان، 
برچسب ها: روزبهان بقلی، شیخ شطاح، عبهرالعاشقین، دانلود کتاب عبهر العاشقین،  
[ جمعه 14 مهر 1391 ] [ 06:54 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
دانلود کتاب از شیخ سنعان تا مرگ در زندانلینک دانلودطبقه بندی: عرفان،  فلسفه، 
برچسب ها: دانلود کتاب از شیخ سنعان تا مرگ در زندان، از شیخ سنعان تا مرگ در زندان،  
[ چهارشنبه 12 مهر 1391 ] [ 04:18 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
 كتاب شرح مثنوی كه در سال (1387) با تصحیح و تحقیق علی اوجبی، از سوی انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد
برای دانلود به ادامه مطالب بروید

طبقه بندی: عرفان،  مولانا، 
برچسب ها: دانلود شرح مثنوی محمد نعیم، علی اوجبی، شرح مثنوی، محمد نعیم، مثنوی معنوی، انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد، دانلود شرح مثنوی محمد نعیم با تصحیح و تحقیق علی اوجبی،  
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ 01:16 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 5 ::      1   2   3   4   5  

درباره وبلاگ

سایتی به منزله کمک به دانشجویان ادیان و عرفان...
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic