بزرگترین سایت ادیان و عرفان| کتابدان
خواندن کتاب زندگی بهتر 
نویسندگان
نظر سنجی
میزان رضایت خود را از محتوا و راهنمایی را در این سایت بفرمایید؟

صفحات جانبی
کشف الحقایق
اثر عزیزالدین نسفی

درباره کتاب
کشف الحقایق مهم ترین تالیف نسفی، عارف قرن هفتم هجری، است که به نثری روان و فصیح نوشته شده و یکی از آثار مهم عرفانی و ادبی این قرن به شمار می رود. این کتاب در اصل مشتمل بر یک مقدمه و ده رساله و یک خاتمه بوده، ولی نسخ موجود فقط مشتمل بر یک مقدمه و هفت رساله است و کتاب حاضر نیز محتوی همان است. در این رساله ها مباحث زیر به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است: علت پیدایش مذاهب مختلف در امت محمد (ص) و تعیین مذهب مستقیم و بیان «وجود»و«انسان»و«سلوک»و«توحید»و «معاد»و«دنیاوآخرت»و«هفت آسمان و هفت زمین»و«کتاب الله و کلام الله»ومتعلقات و متفرعات این مباحث.

طبقه بندی: عزیز الدین نسفی،  عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب کشف الحقایق، .دانلود کتاب کشف الحقایق، دانلود کتاب کشف الحقایق.، .دانلود کتاب کشف الحقایق.، ..دانلود کتاب کشف الحقایق.، .دانلود کتاب کشف الحقایق..، ..دانلود کتاب کشف الحقایق..،  
[ سه شنبه 16 آبان 1391 ] [ 01:57 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
نوشته ی عزیزالدین نسفی(ف:616 هجری قمری)
درباره‌ی نویسنده:
شیخ عبدالعزیز بن محمد نَسَفی (نخشبی) از عارفان بزرگ قرن هفتم هجری است. و قسمت عمده عمر خود را در خوارزم گذرانید و سپس به بخارا عزیمت کرد و سالیان دراز در آن شهر رحل اقامت افکند. در سال 617 هجری در اثر هجوم لشکریان مغول که به ماوراءالنهر رفتند و آن ولایت را خراب کردند؛ در بامداد روز جمعه اول ماه رجب همان سال پیش از رسیدن لشکر مغول به شهر بخارا آن شهر را ترک کرد و به سوی خراسان حرکت نمود. در بحرآباد خراسان بر سر تربت مراد و شیخ خود شیخ سعدالدین حمویه اقامت کرد و از آنجا به اصفهان و شیراز روی آورد. از آن مدت هر روز به موضعی و هر شب بجایی سکنی گزید و در هیچ جا قرار نگرفت تا سرانجام به ابرقو رسید و در آنجا رحل اقامت افکند. سرانجام در همان شهر در سنه 616 هجری زندگی را بدرود گفت و در همانجا مدفون گردید. 
شیخ عزیزالدین نسفی از مشاهیر محققین و از مریدان شیخ سعدالدین حموی است. منازل السائرین و مقصدالاقصی و کشف الحقایق و اصول و فروع و اسرار التصوف و خواص الحروف و اسرار القابلیه و اسرار الوحی، سلوک مقامات و لوح محفوظ و عالم صغیر و وحدت وجود و انسان الکامل از مصنفات اوست. آثار او برای آشنایی با عرفان نظری مدخل خوبی است چرا که او با آرای حکما و عرفای پیش از خود آشنایی داشته و به زبان فارسی و ساده به نگارش آثارش پرداخته است.

"ای درویش! بیقین بدان که ما مسافرانیم و البته ساعةً فساعةً درخواهیم گذشت و حال هر یک از ما هم مسافر است و البته ساعةً فساعةً خواهد گذشت و اگر دولت است میگذرد و اگر محنت است هم میگذرد. پس اگر دولت داری اعتماد بر دولت مکن که معلوم نیست که ساعة دیگر چون باشد و اگر محنت داری هم دل خود را تنگ مکن که معلوم نیست که ساعة دیگر چون باشد، در بند آن مباش که آزاری از تو بکسی رسد، بقدر آنکه میتوانی راحت میرسان."طبقه بندی: عزیز الدین نسفی،  عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب بیان التنزیل، .دانلود کتاب بیان التنزیل، دانلود کتاب بیان التنزیل.، ..دانلود کتاب بیان التنزیل، دانلود کتاب بیان التنزیل..، .دانلود کتاب بیان التنزیل.، ..دانلود کتاب بیان التنزیل0،  
[ سه شنبه 16 آبان 1391 ] [ 01:55 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
نویسنده: عزیز الدین نسفی (ف:616 هجری قمری)

درباره نویسنده:
شیخ عبدالعزیز بن محمد نَسَفی (نخشبی) از عارفان بزرگ قرن هفتم هجری است. وی قسمت عمده عمر خود را در خوارزم گذرانید و سپس به بخارا عزیمت کرد و سالیان دراز در آن شهر رحل اقامت افکند. در سال 617 هجری در اثر هجوم لشکریان مغول که به ماوراءالنهر رفتند و آن ولایت را خراب کردند؛ در بامداد روز جمعه اول ماه رجب همان سال پیش از رسیدن لشکر مغول به شهر بخارا آن شهر را ترک کرد و به سوی خراسان حرکت نمود. در بحرآباد خراسان بر سر تربت مراد و شیخ خود شیخ سعدالدین حمویه اقامت کرد و از آنجا به اصفهان و شیراز روی آورد. از آن مدت هر روز به موضعی و هر شب بجایی سکنی گزید و در هیچ جا قرار نگرفت تا سرانجام به ابرقو رسید و در آنجا رحل اقامت افکند. سرانجام در همان شهر در سنه 616 هجری زندگی را بدرود گفت و در همانجا مدفون گردید. 
شیخ عزیزالدین نسفی از مشاهیر محققین و از مریدان شیخ سعدالدین حموی است. منازل السائرین و مقصدالاقصی و کشف الحقایق و اصول و فروع و اسرار التصوف و خواص الحروف و اسرار القابلیه و اسرار الوحی، سلوک مقامات و لوح محفوظ و عالم صغیر و وحدت وجود و انسان الکامل از مصنفات اوست. آثار او برای آشنایی با عرفان نظری مدخل خوبی است چرا که او با آرای حکما و عرفای پیش از خود آشنایی داشته و به زبان فارسی و ساده به نگارش آثارش پرداخته است. 

از زبده الحقایق:
"«ای درویش»
در بند آن مباش که نماز بسیار کنی و روزه بسیار داری «در بند آن مباش که حج بسیار گزاری» آنچه فریضه است به جای می آر و «در بند آن مباش که» لغت بسیار یادگیری «و دربند آن مباش که» قصه بسیار خوانی «و در بند آن مباش که» حکمت بسیار دانی «به قدر ضرورت کفایت کن» و در بند آن باش که راست و نیک نفس شوی که عذاب دوزخیان «بیشتر» از ناراستی و بد نفسی است. «و راحت بهشتی از راستی و نیک نفسی است» باید که راستی و نیک نفسی ذاتی تو شود تا رستگار گردی که اگر به تکلف بر خود بندی هم در دوزخ باشی.
«باید که تو چنان شوی که همه روز از تو نیکی و راحت، ریزان باشد بی اختیار تو. همچو آن طایفه مباش که همه روزه از ایشان بدی و رنج، ریزان است.
و بدی و ناراستی کردن ذاتی ایشان شده است. باید که راستی و نیکی کردن ذاتی تو شود.»"

طبقه بندی: عزیز الدین نسفی،  عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب زبده الحقایق، .دانلود کتاب زبده الحقایق، دانلود کتاب زبده الحقایق.، .دانلود کتاب زبده الحقایق.، ..دانلود کتاب زبده الحقایق.، ..دانلود کتاب زبده الحقایق، دانلود کتاب زبده الحقایق..،  
[ سه شنبه 16 آبان 1391 ] [ 01:51 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
انسان کامل
نویسنده: عزیزالدین نسفی

درباره نویسنده:
عبدالعزیز بن محمد نَسَفی معروف به عزیزالدین نسفی از عرفای پارسی‌نویس بنام سده هفتم هجری بود. وی در فرارود (ماوراءالنهر) می زیست و در ۶۱۷ ه ق در زمان هجوم مغولان آن دیار را ترک کرد. وی منسوب به شهر نخشب (نسف یا قارشی در ازبکستان امروزی) است. نسفی را می‌توان از پیروان تحقیق علمی در مسائل مربوط به عقاید و تصوف دانست.

از کتاب‌های مهم او می‌توان به کشف‌الحقایق اشاره کرد. کشف الحقایق مبتنی بر فلسفه و عرفان است و نسفی بر ۱۰ اصل کتاب را تألیف کرده است. نسفی از جمله کسانی است که بحث وجود را در کتابش مطرح می‌کند. نسفی را می‌توان از مهم‌ترین افرادی دانست که در فلسفه اسلامی تأثیرگذار بوده اند. آثار او برای آشنایی با عرفان نظری بهترین مدخل است چرا که او با آرای حکما و عرفای پیش از خود آشنایی داشته و به زبان فارسی و ساده به نگارش آثارش پرداخته است.

از دیگر آثار نسفی می‌توان از آغاز و انجام، اسرار التصوف و خواص الحروف، اسرار القابلیه، اسرار الوحی، سلوک مقامات، لوح محفوظ و عالم صغیر، وحدت وجود و انسان‌الکامل نام برد. مقبرا او در شهر ابرکوه قرار دارد.


طبقه بندی: عزیز الدین نسفی،  عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب انسان کامل، .دانلود کتاب انسان کامل، دانلود کتاب انسان کامل..، ..دانلود کتاب انسان کامل، .دانلود کتاب انسان کامل.،  
[ سه شنبه 16 آبان 1391 ] [ 01:48 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
بوداییان فقط در سکوت می نشینند . اهل ذن فقط در سکوت به مراقبه می نشینند . و هیچ کاری نمی کنند . ولی صوفیان سماع می کنند .
این ها دو راه متفاوت هستند ، زیرا در دنیا دو نوع انرژی وجود دارد : مثبت و منفی ، زنانه و مردانه ، ین و یانگ . اهل ذن از انرژی منفی استفاده می کنند . راه آنان راه انفعال است . صوفیان از انرژی مثبت استفاده می کنند . راه آنان راه عمل است . این ها مردمی بسیار پر ارتعاش هستند . مراقبه ی آنان انفعالی نیست : مراقبه آنان وجد و شعف است .
این دو راه به یک هدف منتهی می شود . زیرا که هدف درست در وسط است . مثبت یک قطب آن است و منفی قطب دیگر آن بین مثبت و منفی ، نقطه ی وسط قرار دارد : درست در میان این دو است که تحول روی می دهد – حالتی که انسان از دنیا و همه چیز به فراسو می رود – حالتی که انسان وارد خداوند می شود و الهی می گردد .
اگر احساس می کنی که تو اینک در قطب منفی قرار داری و نوع انفعالی هستی ، آنگاه ذن را دنبال کن و در ژرفای منفعل بودن خود حرکت کن و یک روز به وسط خواهی رسید . و یا اگر احساس می کنی که شخصی فعال هستی و سرشار از انرژی و نشستن در سکوت برایت مشکل است و یک شکنجه ی بی فایده است . آن وقت سماع کن و راه صوفیان را دنبال کن .
تو باید انتخاب کنی . تو باید خودت را تماشا کنی ، انرژی خود را ببینی و سپس انتخاب کنی . این هر دو راه هایی معتبر هستند و هر دو به یک هدف ختم می شوند.
رومی می گوید : (( هی از این شراب آتشین بنوش ، این جرقه های آتش را بنوش و چنان مست شو که در روز رستاخیز بیدار نشوی . ))
راه صوفی راه سرمستان است ، راه رقصندگان ، کسانی که با رقصیدن سرمست می شوند ، کسانی که با سماع خود منتقل می شوند . او در سکرات است و رقص او رقصی روان گردان است .
وقتی دیگر ، محمد ( ص ) به جعفر ( جعفر طیار ) گفت (( تو در صورت و سیرت مانند من هستی )) در اینجا بار دیگر ، جعفر از روی وجد به سماع در آمد . وقتی که محمد ( ص ) به چشمان جعفر نگاه کرد و چنین گفت ، چه کار دیگری میتوانست انجام دهد ؟ وقتی که وجد و سرور تولید شود ، انتقالی فرای کتاب های مقدس صورت گرفته است . چگونه این حالت را دریافت می کنی ؟ چگونه می توانی نرقصی ؟ نرقصیدن غیر ممکن است . گفته شده که ((تسخیر توسط خداوند و یا جذبه ی خداوند است که صوفیان را پیوسته در حالت وجد و سماع درونی و حرکت نگه میدارد ...))
چنین نیست که صوفی می رقصد ، خداوند در او به وجد مشغول است . او چه کار می تواند بکند ؟
(( ... هر گاه چنان موجی از وجد الهی ، قلب صوفی را نشانه می رود ، در دریاچه ی وجود او امواجی عظیم بر میخیزد ... )) او تنها یک دریافت کننده و گیرنده است . درست نیست که بگوییم صوفی می رقصد . صوفی به رقص در می آید . او نمی تواند کاری کند . او ناتوان است . چیزی در او ریخته شده و برای او زیاد است : پس آن چیز شروع می کند به سر ریز شدن در رقص و آواز او .
(( این ، به نوبه ی خود بدنش را به حرکت وا می دارد . با دیدن چنین حرکاتی ، غیر صوفیان اغلب پنداشته اند که صوفی می رقصد . در حقیقت این امواج اقیانوس خداوند است که قلب بی لنگر صوفی را به چرخش و گردش وادار می کند . )) در ظاهر و از بیرون چنین به نظر می رسد که صوفی سرگرم رقصیدن است . ولی او نمی رقصد ، زیرا رقصنده ای وجود ندارد . این یک رقص خالص است . خداوند او را تسخیر کرده . صوفی سرمست است . حالت او فنا و نبودن است . او لنگری ندارد . امواج اقیانوس هستند که در چرخش و گردش اند . نخست وجود درونی او برهم خورده ، شوقی عظیم در آن جا برخاسته و آنگاه این امواج شروع می کنند به انتشار در بدن او . این کاری است که شما با آنیتا ((Aneeta)) انجام می دهید . این چیزی است که برای آنیتا روی می دهد . در سماع ، شما در چیزی بسیار زیبا مشارکت می کنید . یادت بماند : رقصنده را فراموش کن و رقص باش . راه صوفیان راه سماع ، آواز و ضیافت است .

طبقه بندی: امام غزالی،  عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب وجد و سماع(از کتاب احیاء علوم الدین)، دانلود کتاب وجد و سماع(از کتاب احیاء علوم الدین).، .دانلود کتاب وجد و سماع(از کتاب احیاء علوم الدین)، ..دانلود کتاب وجد و سماع(از کتاب احیاء علوم الدین)، ...دانلود کتاب وجد و سماع(از کتاب احیاء علوم الدین)،  
[ سه شنبه 16 آبان 1391 ] [ 01:43 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]

اعترافات غزالی

نویسنده: 
کتابی در مورد زندگانی امام محمد غزالی و تفکر و فلسفه و اشعار او
ترجمه کتاب: المنقذ من الضلال
مترجم: زین الدین کیانی نژاد
حجت‌الاسلام امام محمد غزالی به سال 450 هجری قمری در توس (طوس) از اعمال خراسان دیده به جهان گشود. در دوران کودکی در زادگاه خود تعلیات خود را فرا گرفت. پدرش مردی از صالحان زمان خود بود که از رشتن پشم، گذران زندگی می‌کرد. آنچه میرشت در دکانی در بازار پشم فروشان می فروخت و بدین سبب او را غزالی می‌گفتند. پدر امام محمد غزالی اهل ورع و تقوی بود و غالبا در مجالس فقیهان حضور می‌یافت. دو پسر داشت: محمد و احمد. این دو هنوز خردسال بودند که او از جهان رخت بربست. طبق وصیت وی، پسرانش را به یکی از دوستانش که ابوحامد احمد بن محمد الراذکانی نام داشت و صوفی مسلک بود سپردند. آن مرد نیز به وصیت عمل کرد تا آنگاه که میراث پدر به پایان رسید. روزی به آنها گفت: «هر چه از پدر برای شما مانده در وجه شما بکار بردم. من مردی فقیر هستم و از دارایی بی نصیب، اکنون باید برای تحصیل فقه به مدرسه‌ای بروید تا با آنچه به عنوان ماهیانه می‌گیرید، نانی بدست آورید که مرا سخت کیسه تهی است». محمد و برادرش احمد ناگزیر به یکی از مدارس طلاب در نیشابور رفتند و به تحصیل ادامه دادند. ابوحامد محمد غزالی بی اندازه باهوش و تند ذهن بود. علوم دینی و ادبی را نزد احمد الراذکانی فراگرفت و سپس مدتی در یکی از مدارس طوس به تحصیل پرداخت. آنگاه به گرگان نزد امام ابونصر اسماعیل رفت. بعد از مدتی دوباره به زادگاه خود، طوس برگشت و مدت سه سال در طوس به مطالعه و تکرار دروس پرداخت.

امام ابی حامد الغزالی در سال 499 هجری قمری از عزلت بیرون آمد و قصد نیشابور کرد. در نظامیه این شهر به تدریس مشغول شد. علت بازگشت او به نیشابور و تدریس در نظامیه، با آنکه در بغداد از تدریس اعراض کرده بود و از این ماجرا ده سال میگذشت، فرمان پادشاه بود، زیرا این اصرار به قدری شدید شده بود که اگر استنکاف می‌ورزید، بیم جان خویش داشت. اما پادشاهی که امام غزالی را فرا خوانده بود، محمد برادر برکیارق سلجوقی بود که در سال 498 هجری به پادشاهی رسیده بود و شاید از عوامل بازگشت به نظامیه نیشابور، فخرالملک وزیر، پسر نظام الملک طوسی بود که در بغداد غزالی را به تدریس واداشته بود. توفق غزالی در نیشابور بیش از دو سال به طول نینجامید، که بار دیگر تدریس را ترک گفت و در طوس عزلت گزید. در خانهٔ خود را به روی آشنا و بیگانه فروبست و با اینکه سلطان سنجر او را به تدریس خواند، امام غزالی از رفتن سرباز زد و عذر خواست و همچنان در خانهٔ خود منزوی ماند، تا اینکه بعد از دو سال بدرود حیات گفت.

حجة الاسلام امام ابی حامد محمد الغزالی در روز دو شنبه 14 جمادی الاخره سال 505 هجرة قمری، و در سن 55 سالگی در شهر توس (طوس) بدرود زندگی گفت و در طابران طوس بخاک سپرده شد.

طبقه بندی: امام غزالی،  عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب اعترافات غزالی، .دانلود کتاب اعترافات غزالی، (دانلود کتاب اعترافات غزالی)، دانلود کتاب اعترافات غزالی.، دانلود کتاب اعترافات غزالی..، ..دانلود کتاب اعترافات غزالی، ...دانلود کتاب اعترافات غزالی،  
[ سه شنبه 16 آبان 1391 ] [ 01:39 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
نویسنده: 
نوشته امام محمد غزالی 

مشکات الانوار یا ترجمه آن به فارسی "چراغدان نورها" اثر با ارزش امام ابوحامد محمد غزالی، که در اصل به زبان عربی نگاشته شده است.
این کتاب در حدود سال 499 هجری قمری به صورت رساله ای تحریر شده است و چندین ترجمه فارسی از آن انجام شده است. کتاب حاضر که ترجمه ی فارسی مشکاة الانوار است، در سال 1357 شمسی توسط صادق آیینه وند صورت گرفته است.

مترجم در مقدمه چنین می نویسد:
کتاب حاضر با قلت حجم، دریایی از معنا را در بر دارد و بی شک جزو شاهکارهای غزالی است. بر خلاف انتظار، آن گونه که باید از این کتاب استقبال نشده است. شاید بتوان علت این بی توجهی را در نکات زیر جستجو کرد:
متفکران اسلامی، خاصه مخالفان غزالی، چون او را ناقد و هادم فلسفه ی مشاء می پنداشتند، هرگاه به مقابله و پاسخگویی برخاسته اند، سعی شان بر این بوده تا تنها در آن مبحث و از آن دیدگاه - دفاع از فلسفه مشاء- با وی درافتند و در این مجال موضوع نظر ایشان بیشتر همان کتاب تهافت الفلاسفه بوده است. به عنوان مثال می توان کارهای ابن رشد و خواجه نصیر طوسی را از این مقوله برشمرد. نهایت اینکه به مصداق "حب الشیء یعمی و یعصم" مجال آن نیافته اند - ویا نخواستند- تا دمی بیندیشند که غزالی با انکه فلسفه ی ابن سینا و فارابی را در هم ریخت، خود فلسفه ای داشت از نوع دیگر؛ و با کمی دقت این معنی را از کتابهای مشکاة الانوار، رسالة اللدنیه و قسمتهایی از کتاب گرانقدر احیاء علوم الدین و مقدمه ی کتاب المستصفی وی می توان دریافت.
این کتاب را می توان نخستین جوانه های فلسفه اشراق دانست که در زمین اندیشه ایرانی قد می کشید. شاید خواننده در آغاز چنین تصور کند که کتاب در تفسیر آیه مبارکه نور است. حال آنکه غزالی با استمداد از این آیه مبارکه، فلسفه اشراقی کاملی را ارائه داده و نظریه جدیدی را در هستی بیان کرده است.

نمونه ای از متن کتاب:
دسته دوم، آنهایند که در خود مشغولند و حتی دمی به جستجوی سبب نیز نمی پردازند بلکه چون چارپایان می زیند. حجابشان نفسهای ناپاک و شهوتهای تاریک آنهاست. هیچ ظلمتی شدیدتر از هوی و نفس (سرکش) نیست. از این رو خدای تعالی فرموده است:"آیا ندیدی آنکه هوای نفس را خدایش گرفته است؟" و پیامبر فرموده است:"هوی مبغوض ترین خدایی است که در زمین بندگی شده است". این دسته به فرقه هایی تقسیم شده اند. فرقه ای بر آن عقیده است که غایت خواست (بشر) در دنیا، قضای حاجات و نیل به شهوات و درک لذات است، از زن و خوراک و پوشاک. اینها بندگان لذت اند. آن را می پرستند و می جویند و بر ان عقیده اند که دستیابی بدان منتهای سعادت است. راضی اند که به منزله ی چارپایان بلکه پست تر از آنان باشند. چه ظلمتی شدیدتر از این تواند بود؟ اینها به ظلمت محض محجوب شده اند.
تعداد صفحات کتاب :95 
اسکن شده 

برگرفته از وب‌گاه تربت جام

طبقه بندی: امام غزالی،  عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب مشکاه الانوار، مشکاه الانوار، امام محمد غزالی، مشکاه الانوار همراه با نسخه عربی، دانلود مشکاه الانوار،  
[ دوشنبه 15 آبان 1391 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
نویسنده: 
عنوان کامل: مکاتیب فارسی غزالی به‌نام «فضائل الانام من رسائل حجة‌الاسلام»
گردآورنده: یکی از منسوبان وی
به‌تصحیح و اهتمام «عباس اقبال» استاد دانشگاه تهران

مکاتیب فارسی غزالی ، مجموعه نامه هایی است که امام محمد غزالی به اشخاص برجسته مانند امیران و وزیران یا علما نگاشته است و در آنها نکات مهم زندگی را گوشزد نموده است.

نمونه ای از متن:
بلکه اول دروغ وی که در نماز ایستد و گوید که الله اکبر با وی. گویند: دروغ مگوی که اگر در دل تو خدای عز و جل بزرگتر بودی طاعت ویرا کردی نه دنیا و شهوات را ... دروغ چرا می گویی با کسی که سرّ تو می داند و داند که روی دل تو از کدام جانب است و چون گوید "ایّاک نعبد" با وی همین تکذیب برود، گویند: " انت عبدالدّرهم و الدّینار و عبد الجاه و الحشمه فایّاها تعبد" که نه عبادت آن بود که به زبان بگویی... .

برگرفته از وب‌گاه تربت جام

تربت جام
طبقه بندی: امام غزالی،  عرفان، 
برچسب ها: دانلود کتاب مکاتب فارسی غزالی، مکاتیب فارسی غزالی به‌نام «فضائل الانام من رسائل حجة‌الاسلام»، گردآورنده: یکی از منسوبان وی، نویسنده: محمد غزالی عنوان کامل: مکاتیب فارسی غزالی به‌نام «فضائل الانام من رسائل حجة‌الاسلام» گردآورنده: یکی از منسوبان وی به‌تصحیح و اهتمام «عباس اقبال» استاد دانشگاه تهران،  
[ دوشنبه 15 آبان 1391 ] [ 02:43 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
نویسنده: 
نویسنده: امام محمد غزالی طوسی
کیمیای سعادت کتابی از امام محمد غزالی درباره اصول دین اسلام، که در آخرین سالهای قرن پنجم هجری، به زبان فارسی نوشته شده است
کیمیای سعادت چکیده‌ای است از کتاب بزرگ احیاء علوم الدین، با افزون و کاستی‌هایی که غزالی آنرا با همان نظم و ترتیب، به زبان مادری خود نوشته‌است. مقدمه کتاب در چهار عنوان است: خود شناسی، خداشناسی، دنیاشناسی، و آخرت شناسی. متن کتاب مانند احیاء به چهار رکن تقسیم شده: عبادات، معاملات، مهلکات، و منجیات.طبقه بندی: امام غزالی،  عرفان، 
برچسب ها: امام غزالی، امام محمد غزالی، کیمیای سعادت، کیمیای سعادت جلد دوم، دانلود کتاب کیمیای سعادت (جلد دوم)،  
[ دوشنبه 15 آبان 1391 ] [ 02:36 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
کیمیای سعادت
نوینسنده: امام غزالی

نویسنده: 
نویسنده: امام محمد غزالی طوسی
کیمیای سعادت کتابی از امام محمد غزالی درباره اصول دین اسلام، که در آخرین سالهای قرن پنجم هجری، به زبان فارسی نوشته شده است
کیمیای سعادت چکیده‌ای است از کتاب بزرگ احیاء علوم الدین، با افزون و کاستی‌هایی که غزالی آنرا با همان نظم و ترتیب، به زبان مادری خود نوشته‌است. مقدمه کتاب در چهار عنوان است: خود شناسی، خداشناسی، دنیاشناسی، و آخرت شناسی. متن کتاب مانند احیاء به چهار رکن تقسیم شده: عبادات، معاملات، مهلکات، و منجیات.
طبقه بندی: امام غزالی،  عرفان، 
برچسب ها: کیمیای سعادت (جلد اول) اثر ابوحامد امام محد غزالی طوسی ربع عبادات و ربع معاملات، امام غزالی، کیمیای سعادت، کیمیای سعادت جلد اول، ابوحامد امام محد غزالی طوسی، انتشارات علمی و فرهنگی،  
[ دوشنبه 15 آبان 1391 ] [ 02:32 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 5 ::      1   2   3   4   5  

درباره وبلاگ

سایتی به منزله کمک به دانشجویان ادیان و عرفان...
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات