بزرگترین سایت ادیان و عرفان| کتابدان
خواندن کتاب زندگی بهتر 
نویسندگان
نظر سنجی
میزان رضایت خود را از محتوا و راهنمایی را در این سایت بفرمایید؟

صفحات جانبی
به خود ببالید و بگویید كه:
- در وجود من، عظمت و بزرگى نهفته است.
- من یك نابغه هستم و از نبوغ خود استفاده مى‏كنم.
- من ایده‏هاى بزرگى در سر دارم و آن‏ها را به واقعیت مى‏پندارم.
- من هر روز سلامت‏تر و تن‏درست‏تر هستم.
- من یك برنده بزرگ هستم.
- من واقعاً انسان بى‏نظیرى هستم.
- چقدر دنیاى من قشنگ و زیبا شده است.
- چقدر من هر روز خوش‏بخت‏تر و سعادت‏مندتر هستم.
- من همواره در هر كارى موفّق و پیروز مى‏شوم.
- خداى رحمان مرا بسیار دوست دارد و در همه امور زندگى‏ام مرا كمك مى‏كند.
- ثروت و معنویت به سوى من همواره روان است و من هر چه بخواهم خلق مى‏كنم.
- سراسر وجودم غرق در انرژى و شادى است.
- من همواره منتظر اتفاقات خوب در زندگى‏ام هستم.
- من به خود افتخار مى‏كنم.
- من سزاوار بهترین‏ها هستم.
- و...
شما مى‏توانید با گفتن تمام این جملات و عبارات تأثیر خاص و مثبتى بر روى ضمیر ناخودآگاه خود بگذارید و عین همین واقعیت را در زندگى خویش پدید آورید و باور زیبایى از توانایى‏ها و زیبایى‏هاى شخصیتى و نفسانى را در خویشتن ایجاد نمایید.
مجید ابراهیمى‏نژاد، شماره اشتراك 8871
به نقل از: كتاب تكنولوژى فكر، نوشته علیرضا آزمندیان،


طبقه بندی: موفقیت، 
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 01:41 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
با وجودی که افراد مختلف به دلیل ترجیحات شخصی و تجربیات متفاوت ممکن است واکنشهای متفاوتی به رنگها نشان دهند امّا مطالعات نشان دادهاند که رنگها برای اکثریت افراد معانی خاصی را تداعی میکنند. 
  • سیاه- قوی، قدرتمند، مقتدر، مسلَط، تهدیدآمیز، شوم، افسردگی آور
  • آبی- آرامشبخش، ملایم
  • خاکستری- ضعیف، افسردگیآور، ملالآور
  • سبز- نیروبخش، شادیآور، خوشایند، آرام، طبیعی، آرامشبخش
  • نارنجی- نگرانکننده، برانگیزنده، هیجانآور
  • قرمز- برانگیزنده، هیجانآور، پرخاشگر، مسلََط، پویا، شهوانی، خطرناک
  • سفید- ضعیف، منفعل، خالص
  • زرد- شادیآفرین، برانگیزنده
پژوهشها نشان میدهد که موقعیتها و واکنشهای روانشناسی زیر از رنگها تاثیر میپذیرند. استرس و تحریکپذیری 
رنگهای آبی، سبز و آبی متمایل به سبز میتواند باعث کاهش استرس و تحریکپذیری شود زیرا رنگهای ملایم باعث آرمش (ریلکس شدن) میشوند (آدون و شولتز، 2009). مطالعات پژوهشی متعدد نشان دادهاند که مشتریان در محیطهای فروشگاهی آبی و سبز احساس آسایش بیشتری میکنند و در نتیجه تمایل به ماندن طولانیتر و خرجکردن بیشتر دارند (ونهاگن و دیگران، 2008). آبی روشن تا متوسط و آبی متمایل به سبز به ویژه باعث آرامش میشود (آیزمن، 2003).
با وجود این، اگر از رنگهای ملایم برای آرمش استفاده میکنید توجه داشته باشید که با وجودی که رنگ سبز طبیعی معمولاً باعث برانگیختن هیجانات مثبت میشود، مردم معمولاً به رنگ زرد متمایل به سبز واکنش منفی نشان میدهند (کایا و اپس، 2004). 
بسیاری از مردم عقیده دارند که رنگ صورتی، رنگی آرامشبخش است امّا شواهد چنین چیزی را نشان نمیدهند. با وجودی که مطالعات انجام شده در سال 1979 نشان داد که زندانیان سیاتل که رنگ سلّولهایشان صورتی روشن بود رفتار پرخاشگرانه کمتری داشتند، امّا چند سال بعد، مطالعه مشابهی چنین نتیجهای را نشان نداد. هر چند هنوز هم بسیاری از زندانها در آمریکای شمالی از این رنگ برای سلّولهایشان استفاده میکنند (کوالک، 2005). تمرکز و بهرهوری 
شواهد نشان میدهد که رنگ آبی به خاطر تاثیر آرامبخشش میتواند برای بهبود تمرکز مفید باشد، در حالی که رنگ قرمز میتواند باعث اختلال در تمرکز، تصمیمگیری و حل مسأله شود (ودوارکا، 1999). به ویژه، اعتقاد بر این است که رنگ آبی تیره میتواند به حفظ تمرکز کمک کند و به این خاطر برای مدیتیشن مناسب است (آیزمن، 2003). با وجود این، برای بعضی افراد، محیطهای آبی یا سبز ممکن است بیش از حدّ آرامش بخش باشد و در نتیجه باعث کاهش بهرهوری گردد (کوالک، 2005). 
در میان رنگهایی که باعث اختلال در تمرکز و بهرهوری میگردند، پژوهشها نشان دادهاند که اتاقهای کار سفید رنگ باعث بهرهوری کاری کمتری نسبت به سایر رنگها میشوند (کوالک، 2005) و بسیاری از افراد (به ویژه مردان)، محیطهای خاکستری رنگ را استرسزا و ملالآور مییابند (خاو، 2007) به علاوه انجام وظایف کاری در محیطهای قرمز رنگ میتواند باعث افزایش اضطراب و استرس گردد (ونهاگن و دیگران، 2008). 
جالب است بدانید که رنگ زرد که غالباً برای مداد، کاغذ یادداشت و برجسته کردن متن مورد استفاده قرار میگیرد باعث افزایش نرخ خطا در رونویسی میشود و ممکن است در تمرکز یا درک اختلال ایجاد کند (ودوارکا، 1999). 
رنگ و هراس از مکانهای بسته 
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد رنگ میتواند باعث تحریک هراس از مکانهای بسته شود. پژوهشها نشان میدهند که آبی یا سبز کردن دیوارهای اتاق، درک وسعت مکان را افزایش میدهد، در حالی که رنگهای قرمز، نارنجی و زرد اثر عکس دارند (کایا، اپس، 2004). 
خلاقیت و رنگ 
برخی عقیده دارند که رنگ علاوه بر این که میتواند احساس آرامش را برانگیزد، همچنین میتواند برانگیزنده احساس خلاقیت و الهامبخشی گردد. 
پژوهشها نشان میدهند که رنگ ارغوانی که برخی عقیده دارند مرتبط با یکی از چاکراهاست (دانش شهودی، معنویت و خودآگاهی بیشتر)، میتواند باعث افزایش خلاقیت گردد (آیزمن، 2003). 
رنگ و خستگی 
رنگهای قرمز، نارنجی و صورتی تند میتواند باعث تحریک آزادشدن آدرنالین و درنتیجه، افزایش انرژی و احتمالاً محرکهای جنسی گردد. پژوهشها همچنین نشان دادهاند که رنگ قرمز، به ویژه میتواند تنش و هیجان عضلانی و در بعضی موارد خشونت را افزایش دهد. (آدون و شولتز، 2009 و ودوارکا، 1999). 
رنگ و کنترل وزن 
به دلیل آن که رنگ نارنجی محرک اشتهاست، غالباً از این رنگ به وفور در رستورانهای غذاهای فوری استفاده میشود. (رنگهای قرمز و زرد هم میتوانند این اثر را داشته باشند). بنابراین، اگر در صدد کاهش وزن خود هستید نباید رنگ وسایل غذاخوری خود را نارنجی یا سایر رنگهای گرم انتخاب کنید. با وجودی که عقیده عمومی بر این است که رنگ آبی باعث از بین بردن اشتها میشود امّا شاهدی برای این ادّعا وجود ندارد (آیزمن، 2003). 
رنگ و اندوه 
پوشیدن لباسهایی به رنگ قوی مانند سیاه میتواند بر اثرگذاری فرد بیفزاید و به او احساس جرأت بیشتری بدهد (آیزمن، 2003). 
مطالعات متعدد، اثرات نشاطبخش رنگهای روشن و زنده را نشان دادهاند (کایا و اپس، 2004). به ویژه رنگ زرد توسط بسیاری به عنوان نماد خوشبینی و شادیآفرینی تلقی میشود، حتی بیشتر از رنگهایی مثل قرمز و آبی که مردم معمولاً واکنش مثبتی نسبت به آنها دارند (آدون و شولتز، 2009). 
محدودیتهای پژوهشهای راجع به رنگ 
بسیاری از مطالعات اولیه راجع به رنگ، تأثیرات درجات مختلف یک رنگ، نتایج قرار گرفتن در معرض یک رنگ برای مدتی طولانی، و تأثیر ترجیحات و تجربیات شخصی را نادیده گرفتهاند. برای مثال، رنگ قرمز ممکن است در یک محیط، شادی آفرین و در محیطی دیگر، ناراحت کننده باشد. 
همچنین، تعدادی از پژوهشگران به تفاوتهای تأثیر رنگ در افراد بر حسب فرهنگ، سن و جنسیت آنها پی بردهاند. برای مثال، مردها بیشتر از زنها از رنگهای روشن خوششان میآید، در حالی که زنان غالباً بیشتر رنگهای ملایم و نرم را میپسندند (خاو، 2007). بدین دلیل، روانشناسی رنگها به هیچ عنوان یک علم دقیق نیست. 
فراموش نکنید که استفاده از رنگ به تنهایی برای وضعیتهای جدّی مثل افسردگی توصیه نمیشود و افرادی که ملاحظات سلامت جسمی و روانی دارند باید حتماً با یک متخصص مشورت کنند. 


[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 01:40 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
1- با یک مسئله ساده شروع کنید, مثل نوشتن دفترچه خاطرات که می تواند احساسات واقعی خود را در آن
بیان کنید. مقتی احساسات خود را بر روی کاغذ می آورید, خودتان هم آنها را بهتر درک می کنید.
2- روزی چند دقیقه به خود فکر کنید. این کار می تواند به شما در شناختن خودتان کمک کند.
شبها موقع خواب به خودتان در یک مکان آرام فکر کنید.
3- با مردم مهربان باشید و به آنها محبت کنید, با محبت به دیگران احساس خوبی به شما دست خواهد داد.
4- درباره خودتان مطالعه کنید و توانایی های خود را با دیگران مقایسه و به ارزشها و اعتقادات خود فکر کنید.
5- اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
6- مدتی به لباس خود اهمیت ندهید, البته هر انسانی باید لباس تمیز و آراسته باشد اما سعی کنید به ظاهر
خود خیلی اهمیت ندهید و خود را فراموش کنید.
7- از کارهایی که انجام می دهید , لذت ببرید, البته منظور از کارهای خوب و خوپسندانه است.
8- درباره خانواده , اقوام و ریشه خانوادگی خود تحقیق کنید.
9- ورزش کنید , نرمش را در هوای آزاد روحیه انسان را تقویت می کند.
10- از ایراد و مشکلی در وضعیت ظاهری خود دارید سعی کنید نادیده بگیرید و با اعتماد به نفس وارد اجتماع
شوید و با غرور نسبت به وخود خود رفتار کنید.
البته غرور بیش از حد نا پسند است


طبقه بندی: موفقیت، 
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 01:39 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
آیا لباسهایتان بـشما اعـتماد به نفس میدهد؟ منظورمان این نیست که به طرزی خودنمایانه و پر زرق و بـرق لباس بپوشید. منظور ما این است که به طریقی لباس بپوشید کـه بـاوقـار و اعتـمـاد بـه نفس جلوه کنید. قسمتی از این مسـئـله بـه رفتار شما بستگی دارد، اما بخشی دیگر به ایـن بسـتـگی دارد کـه لبـاسهـایی بپوشید که مناسب و بــرازنده ی شما بوده و به چشم بیاید. مهم این است که تـا جـایی کــه می توانید سعی کنید عالی به نظر بیایید، حـال در هر مکانی که باشید. با رعایت نکات زیر میتوانید بـه طـریـقـی لــباس بپوشید که اعتماد به نفستان را بالا ببرد. خواهید دید که چطور با تغییراتی بسیار جزئی و کوچک، نظر اطرافیان را به کلی نسبت به خودتان عوض خواهید کرد، تا جایی که نظر خودتان نیز در رابطه با خودتان تغییر خواهد کرد.

● اندازه لباس
اندازه و مناسب بودن لباستان، برای حس اعتماد به نفس بسیار مهم است. ژاکت مثال بسیار خوبی است. یک ژاکت شل و گشاد باعث می شود کثیف و نامرتب جلوه کنید. ژاکتی که اندازه تان باشد شما را تمیزتز و مرتب تر نشان میدهد و باعث میشود با اعتماد به نفس بیشتری بایستید و راه بروید. در اینجا نمونه های دیگری نیز برای شما مطرح م یکنیم تا ببینید هر لباسی در چه اندازه ای باشد به شما اعتماد به نفس خواهد داد. 
▪ شلوار: شلوار مناسب آن شلواری نیست که چسبِ تنتان باشد، باید به سایزتان باشد. فکر نکنید اگر شلوار دقیقاً اندازه تان باشد، انحناهای بدنتان را مشخص خواهد کرد، بلکه شما را نسبت به شلوارهای گشاد لاغرتر و صاف تر نشان خواهد داد. 

▪ ژاکت، کت، پیراهن و بالاپوش: پوشیدن بالاپوش هایی که در قسمت کمر تنگ میشود، کمک می کند که هیکلتان موجدار و متناسب دیده شود و زنانه تر است. به یاد داشته باشید که لباسهایی که بیش از حد گشاد و شل و ول هستند، شما را کوتاه قد تر و نامرتب تر نشان می دهند. 

▪ کفش: گاهی اوقات پوشیدن کفش های پاشنه بلند باعث لنگ زدنتان می شود و کسی آن را نمی پسندد. اما اگر کفشی را انتخاب کنید که مناسب و برازنده ی شما باشد، اگر پاشنه ی بلندی داشته باشد باعث می شود که بلندقدتر، لاغرتر و جذابتر تر به نظر برسید.

▪ جواهرات: یکی از سریعترین و موثرترین راه ها برای داشتن ظاهری زیبا و پرجلوه استفاده از جواهرات است. انداختن گردن بند، دستبند و گوشواره های پهن باعث جلوه بیشتر شما می شود و توجه شوهرتان را به سمتتان جلب می کند. 

● رنگ لباس
سر تا پا مشکی پوشیدن باعث می شود که لاغرتر و صاف تر جلوه کنید. اما پوشیدن لباسهای رنگی به دیگران نشان م یدهد که شما از اینکه به چشم بیایید نمی ترسید. همچنین لباسهای رنگی کمک می کند تا قسمت هایی را که نمی خواهید مورد توجه قرار بگیرند را بپوشانید. در اینجا به نکات دیگری در زمینه ی رنگ لباس اشاره میکنیم. 

▪ ترکیب رنگها: مجبور نیستید تا رنگ همه چیز را با هم سِت کنید. پوشیدن تاپ نارنجی بسیار جالب است، اما اگر آن را با یک شلوار شکلاتی، ذغالی یا بورگاندی ست کنید جلوه ی بهتری به آن خواهد داد. صورتی را با خاکستری یا آبی نفتی سِت کنید، جالب خواهد شد. طوری لباس بپوشید که خودتان احساس اعتماد به نفس کنید. اگر با پوشیدن رنگ روشن تر برای بالاتنه و رنگ تیره تر برای پایین تنه احساس بهتری دارید، به هر طریقی شده همین کار را انجام دهید. 

● نکات آرایشی 
تاثیری که روی دیگران می گذارید، به نحوه ی آرایش و اصلاح شما نیز تا حد زیادی بستگی دارد. حتی لباسهای گران قیمت و عالی هم اگر ناخن هایتان شکسته و لب پریده باشد و یا ابروهایتان اصلاح نشده و نامرتب باشد جلوه ای نخواهد داشت. حتی اگر آرایش هم نکنید، رژلب و ریمل هم نزده باشید، اصلاح شدن صورتتان در زیباییتان تاثیر شگرفی دارد. به نکات زیر دقت کنید.

▪ تمیز کردن ناخن ها: چه خودتان ناخن هایتان را مانیکور می کنید، و چه به سالن های آرایشی برای این منظور مراجعه می کنید، سعی کنید ناخن ها و پوستتان همیشه مرتب و تمیز باشد.

▪ مراقبت از موها: به طور مداوم به آرایشگر مراجعه کنید تا موهایتان را مرتب کند. اگر موهایتان توی صورتتان می ریزد، میتوانید از سنجاق سرهای زیبا برای عقب نگاه داشتن آن استفاده کنید. ریشه ی موهایتان را همیشه رنگ کنید. و هر از گاهی مدل موهایتان را تغییر دهید تا جلوه کنید. 

▪ ابروهایی زیبا: داشتن ابروهایی مرتب و تمیز در زیبایی صورتتان تاثیر شگرفی دارد. برای برداشتن و اصلاح ابروهایتان به آرایشگاه مراجعه کنید. 

▪ آرایش: اصلاً نیازی به آرایش کردن نیست، اما اگر اصرار دارید همیشه آرایش ملایم انجام دهید. رژلبی کمرنگ یا کمی رژگونه صد چندان به زیبایی شما خواهد افزود .


طبقه بندی: موفقیت، 
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 01:39 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]

داشتن ذهن و مغز سالم ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماریهای مغزی و عصبی مانند آلزایمر را کاهش میدهد.
۶ گام ساده برای افزایش تمرکز
یکی از این تمرینات ادراکی که متخصصان توصیه میکنند مسواک زدن با دست مخالف و بستن ساعتمچی در دست مخالف است.
به گزارش شبکه ایران، روانشناسان معتقدند داشتن مغز سالم نه تنها حافظه و تمرکز را افزایش داده و بهبود میبخشد بلکه انسانها را از ابتلا به انواع بیماریهای عصبی و مغزی نیز میرهاند.
برای این منظور باید عملکرد مغز پیشرفت داده شود و در این میان راههای طبیعی زیادی برای رسیدن به این هدف وجود دارند.
تمرینات عصبی یک راه مؤثر برای بهبود اعصاب هستند. متخصصان عقیده دارند برخی تمرینات ادراکی عملکرد مغز را بهبود میبخشند.
یکی از این تمرینات ادراکی که متخصصان توصیه میکنند مسواک زدن با دست مخالف و بستن ساعتمچی در دست مخالف است.
داشتن خواب کافی برای مغز بسیار مهم و مفید است زیرا مغز پس از یک روز فعالیت خسته شده و هنگام خواب به استراحت میپردازد و نیروی از دست رفته خود را بازمییابد و هنگام بیداری نیز به درستی عمل میکند.
مواد شیمیایی مضری وجود دارند که فعالیت مغز را تحت تأثیر قرار داده و مختل میکنند. این مواد که به “نوروتوکسینها ” مشهورند در برخی غذاها یافت میشوند. بنابراین کاهش مصرف این نوع غذاها برای افزایش سلامت مغز مفید هستند. بدینمنظور باید از مصرف غذاهای فرآوری شده خودداری کرده و میوهها و سبزیجات تازه را به رژیم غذایی روزانه اضافه کرد.
انجام تمرینات ورزشی و فیزیکی نیز برای عملکرد و سلامت مغز مفید هستند، زیرا هنگام انجام تمرینات ورزشی اکسیژن بیشتری به بافت مغز میرسد. اکسیژن یک ماده ضروری برای انجام بهتر عملکرد مغز است. تمرینات منظم ورزشی مانند پیاده روی، دویدن و ورزشهای کششی اکسیژن لازم مغز را به آن میرساند و عمل گردش خون را نیز بهبود میبخشد.
برخی موادغذایی نیز تأثیر بسیار مطلوبی بر سلامت مغز دارند. این مواد شامل کدو، کلم بروکلی، سیبزمینی، انواع توت، لوبیای سویا و زردآلو میشود. علاوه بر این متخصصان حل مسائل ریاضی را نیز یک راه مفید برای بهبود افزایش سلامت مغز میدانند


[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 01:37 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
آیا در زندگی روزانـه خود، پر از استرس هستید و به دنبال فضای آرام تری برای زندگی می گردید؟ 
آیا به این خاطر که پر از تنش هستید، قدرت تمرکز خود را از دست داده اید، همواره بی تابی میکنید، راندمان کاری پایینی دارید، و در آخر روز از خودتان راضی نیستید؟
از احساسات تنش زا خستـه شده ایــد و در لبه پرتگاه نابودی قرار گرفته اید؟

اگر یک یا همه این موارد را در زندگی خود تجربه می کنید، ما در این قسمت 5 نمونه از بهترین انواع راهکارهای کاهش استرس را به شما معرفی می کنیم تا با اتکا به آنها زندگی رضایتمندانه و آرامتری را دنبال کنید


1 . زمان بروز یک تفکر و یا عملی که آنرا دوست نمی دارید، مچ خودتان را گرفته و به سرعت آنرا متوقف سازید

شاید در ابتدا متوجه افکار و اعمال خود نباشید، اما پس از مدتی که به آن توجه کنید به مرور زمان در می یابید که به راحتی قادرید آنها را تحت کنترل خود در آوریدبه این فکر کنید که به جای آن فکر یا عمل استرس زا چه کار دیگری می توانید انجام دهیدبه این فکر کنید که چگونه می توانید واکنش های خود را کنترل کنید؛ و اگر دفعه آینده با یک چنین صحنه مشابهی مواجه شدید، چگونه عکس العمل نشان خواهید داد

به مرور زمان که چنین روشی را پیش بگیرید، راحت تر کنترل امور روزمره را بدست خواهید گرفت. در عین حال در زمان انجام عکس العمل های استرس زا خیلی سریع تر مچ خودتان را می گیرید و راحت تر با شرایط دشوار کنار می آییدبه مرور زمان می توانید واکنش ها تنش زا را در ذهن خود مجسم کنید و خیلی قبل از آنکه بخواهید به آنها جامه عمل بپوشانید، جلوی وقوعشان را بگیرید


2. تمرکز خود را در تمام طول روز حفظ کنید

خودتان را عادت بدهید که به ضمیر ناخودآگاه و دایره ذهنی افکارتان توجه بیشتری داشته باشید
چند مرتبه در طول روز از کاری که در حال انجام دادن آن هستید دست بکشید تا دو مرتبه حواس خود را از نو جمع کنید
بنشینید، چشم هایتان را روی هم بگذارید، و چند نفس عمیق و آرام بکشید، و در ذهن خود تجسم کنید که استرس و تنش در حال خروج از ذهن و بدنتان است
روی تنفس خود بیشتر دقت کنید، دم و بازدم باید به تدریج آرام تر و آهسته تر شود
فقط به نفس کشیدنتان فکر کنید
سعی کنید به هیچ چیز دیگر فکر نکرده و ذهنتان را آزاد و رها سازید
هیچ اتفاقی نمی افتد که اگر برای چند لحظه به هیچ چیز فکر نکنید


3. انتظارات منطقی داشته باشید

اگر برای خود استانداردهای دست نیافتنی در نظر بگیرید جز ناامیدی، شکست و اضطراب چیز دیگری عایدتان نخواهد شد
به اموری که موجبات غم و غصه شما را فراهم می آورند، فکر کنید
چرا این امور باعث ایجاد ناراحتی در شما می شوند؟
از خودتان سؤال کنید که این امور چقدر اهمیت دارند که به راحتی می توانند شما را دگرگون سازند؟
ازخودتان سؤال کنید که من واقعاً کیستم که بر روی چنین مسائلی اینقدر پافشاری می کنم؟
آیا این مسائل واقعاً تا این حد ارزش دارند؟
آیا ارزش دارند که بخواهم تمام توان و انرژی خود را صرف آنها کنم؟
ببینید کدامیک از انتظاراتتان حقیقتاً مهم هستند، آنها را مد نظر قرار داده و سایر توقعات بی پایه و اساس خود را دور بریزید
اگر انتظارات زیادی داشته باشید، فقط با این کار زندگی خود را پیچیده تر می کنید و مجبور می شوید که گاه و بی گاه عملکرد خود را به باد انتقاد گرفته و خودتان را قضاوت کنید
زندگی را ساده بگیرید و استرس را کم کنید


4. دستیار بگیرید

این امر، هم به مسائل شغلی و هم در مورد امور خانگی دلالت می کند
بیشتر افراد تصور می کنند که کمک گرفتن فقط در محل کار معنا پیدا می کند، اما باید بدانید که این امر در مورد مسائل شخصی نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرید
این روزها همه ما با فعالیت ها و وظایف زیادی که به عهده مان است مشغول هستیم
اگر بخواهیم همه کارها را در زمان مقرر و به تنهایی به بهترین نحو انجام دهیم، شکی نیست که دچار استرس می شویم
به دلایل مختلف افراد تصور می کنند که همه کارها را باید خودشان به شخصه انجام دهند
یک بار دیگر نگاه دقیق تری به موقعیت خود بیندازید
واقعاً فکر کنید؛ آن کار بخصوص چقدر اهمیت دارد که باید حتماً توسط شما و با در نظر گرفتن استانداردهای شخصیتان انجام شود؟
چرا مطمئن هستید که هیچ کس دیگری پیدا نمی شود که بتواند به شما کمک کند و کارتان را با همان کیفیت انجام دهد؟
با دید باز تری به اطراف خود نگاه کنید تا بتوانید استرس را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید


5. دیگران را به عنوان یک انسان بپذیرید

اگر فکر کنید که با دیگران متفاوت بوده و از آنها جدا هستید، به طور ناخودآگاه نوعی تفکر و رفتار در خودتان به وجود می آورید که شما را از سایرین جدا می کند
این امر سبب می شود که نوعی حس خود برتر بینی به ما دست بدهد، به مرور زمان خودخواهی در وجود ما مستولی شده و دائماً دست به قضاوت های نابجا خواهیم زد
پس از چندی شروع می کنیم به مبارزه درونی با سایر افراد. این امر سبب ایجاد ترس، چشم و هم چشمی، و مقایسه نابجا شده و نهایتاً ما را به سمت ناامیدی و اضطراب سوق می دهد
تمرین کنید که خودتان را نیز جزئی از پیکره عظیم بشریت ببینید، نه یک فرد جدا افتاده و تنها
بیشتر به شباهت هایی که با دیگران دارید توجه کنید نه به تفاوت های قابل اغماز .طبقه بندی: موفقیت، 
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 01:37 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
درخصوص کنکور که بحث اصلی ما می باشد گاهی افرادی را می بینیم که تلاش بسیاری می کنند، روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت درس می خوانند، در کلاس های مختلف کنکور شرکت کرده اند و تعداد زیادی تست زده اند ولی تاکنون موفقیتی کسب نکرده، چند سالی است پشت کنکور مانده اند و . . . اما چرا؟ یک دلیل آن می تواند وضعیت نامطلوب درس خواندن باشد مثل محل مطالعه، زمان مطالعه، کیفیت و کمیت تست زدن، چگونگی نت برداری و یا بهتر نکته برداری و عواملی از این قبیل. ولی دلیل دیگر که به نظر مهم تر می رسد ، عدم برنامه ریزی صحیح، مناسب و منطقی است که به امید خدا در ادامه ی بحث به توضیح بیش تر در این باره خواهیم پرداخت .


▪ چرا نمی توانیم برنامه ریزی کنیم؟ـ اصل ۱ ـ مهم ترین مانع: عدم شناخت خودعلت اصلی ای که ما نمی توانیم برنامه ریزی کنیم، این است که خود را نمی شناسیم و همیشه یک تصویر بسیار خوبی از خودمان داریم که بر اساس همان ذهنیت خوب و نه واقعیت عینی می نشینیم وبرای خود برنامه ریزی می کنیم مثل یک کامپیوتر که شنبه ساعت ۳ از مدرسه می رسم، ۳:۳۰ تا ۵ فیزیک ـ ۵:۱۵ تا ۶:۴۵ شیمی ـ ۷ تا ۸:۳۰ تست زبان می زنم ، نیم ساعت استراحت و . . . ولی وقتی می خواهیم برنامه را اجرا و عملی نماییم می بینیم خیلی تفاوت دارد. از مشاور می خواهیم برای ما برنامه ریزی نماید که این هم کاری بسیار غلط می باشد، نتیجه می گیریم که ابتدا باید به شناخت خود بپردازیم و بعد برنامه ریزی بکنیم شما باید جدول یا الگویی داشته باشید تا رفتار خود را در طول روزها و هفته های آینده تنظیم کنید ولی ابتدا باید امکانات خود را بشناسید و برای این کار باید به گذشته یخود توجه نمایید .بدون شناخت دقیق توانایی های تان، نمی توانید الگو و برنامه ای واقع بینانه برای آینده ی خود تدوین نمایید. شاید خود شما تا به حال، برنامه هایی برای خودتان تنظیم کرده باشید. سؤال این است که این برنامه ها را چند روز اجرا کرده اید؟ در میان افرادی که در طول عمر خود برنامه ای برای خودشان نوشته اند شاید تنها ۴ یا ۵ درصد توانسته اند برنامه ی مکتوب خود را بیش تر از دو هفته ادامه دهند.▪ اشکال کاردر کجاست؟بسیاری فکر می کنند اشکال کار آن ها به دلیل بی تجربگی، راه صحیح تنظیم برنامه را نمی دانند وباید فردی با تجربه ی بیش تر آن ها را راهنمایی نماید، به همین دلیل به افراد مورد اطمینان خود مراجعه می نمایند و تقاضای دریافت برنامه را دارند تا در طول سال تحصیلی با اجرای آن برنامه در کنکور موفق شوند. چه بسا برنامه ای بر اساس تجارب افراد تنظیم می شود ولی آیا می دانید سرنوشت این برنامه چیست؟ این برنامه هم دقیقا" مانند برنامه ی تنظیمی خودتان اجرا نخواهد شد و بر روی صفحه کاغذ باقی خواهد ماند.علت این است که این برنامه ها همگی یک اشکال اساسی دارند:برنامه ریزی برمبنای توانایی ها وامکانات واقعی شما تدوین نشده اند. خیلی خوش بینانه و بر اساس بلندپروازی ها تنظیم شده است و بر اساس واقعیت نبوده است. شما نمی توانید به طور منظم و بی وقفه درسی را پس از درس دیگر مطالعه کنید. حتما" در خلال مدت زمان مطالعه ی خود استراحت می کنید و اگر هم استراحت نمی کنید کار اشتباهی می کنید کارهای روزمره ی دیگری را هم انجام می دهید.▪ بار دیگـر تکرار می کنیـم: 
اشکال برنامه های از پیش طرح شده این است که بر توانایی ها و امکانات شما استوار نیستند و غیر واقع بینانه اند. در زمینه ی برنامه ریزی آموزشی نمی توان بدون توجه به توانایی های خود برنامه ریزی کرد. آیا شما می دانید در روز چند ساعت مطالعه می کنید؟ پاسخ به همین سؤال ساده، اثر تعیین کننده ای در تنظیم برنامه ی شما دارد والبته به هیچ وجه نمی توان فقط به حدس و گمان شما اکتفا کرد. متأسفانه در %۹۹ موارد حدس شما از توانایی های خود خوش بینانه است. بدون اغراق باید گفت که ارزیابی های ما از خودمان معمولا" دو برابر واقعیت است. زیرا ما همیشه تصویر خوش بینانه ای از خودمان در ذهن داریم.برای تنظیم برنامه ی آموزشی واقع بینانه لازم است ابتدا توانایی ها و ویژگی های کاری خود را چه خوب و چه بد به طور دقیق بشناسید و این کار تنها با ثبت ساعات مطالعه ی خود در گذشته امکان پذیر خواهد بود و به حدس و گمان به هیچ وجه نمی توان اکتفا نمود.هرفرد اگر به حال خود رها شود کاری را انجام می دهد که به آن علاقه ی بیشتری دارد. هنگام درس خواندن عملا" به مطالعه ی دروسی می پردازد که در آن موفق تر بوده است و در آن ها نمره ی بهتری کسب کرده است اما واضح است کاری که ما به آن علاقه ی بیش تری داریم لزوما" کاری نیست که برای اهداف آموزشی ما مناسب تر باشد.▪ چرا نمی توانیم برنامه ریزی کنیم؟ـ اصل ۲ ـ شناخت تفاوت هابرنامه ی هرکسی با کس دیگری تفاوت دارد و مخصوص خود اوست. درواقع نسخه ی یکسانی را نمی توان برای همه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکور تهیه و تنظیم کرد که اگر این گونه بود سازمان سنجش در این مورد اقدام می نمود ولی می دانید که چنین چیزی امکان عقلی و عملی ندارد ولی تلاش بی وقفه و فراوان رمز موفقیت می باشد. هر یک از شما هر قدر هم خود را باهوش بداند مطمئن باشد که بدون تلاش و زحمت به نتیجه ی مطلوب نخواهد رسید. این یک اصل کلی است. داوطلبان به دلایل مختلف با یکدیگر متفاوت هستند ازجمله هرکس در زمینه های زیر از دیگران متمایز است :۱) بهره ی هوشی۲) پایه ی درسی۳) نقاط قوت و ضعف در دروس مختلف۴) اهداف آموزشی۵) عادت ها و روش های مطالعه۶) محیط و شرایط زندگی و تحصیل۷) میزان اعتماد به نفس و خود باوری۸) میزان تلاش و پشتکار فردپس باید برای هر فرد برنامه ای مختص به خود او تنظیم کرد. آدم ها ماشین نیستند و نمی توان همه را در یک قالب گنجاند. حتی الگوبرداری از کارهای دوستانی که موفق بوده اند نیز صد در صد درست نیست. چه بسا کاری که برای کسی بسیار مؤثر و مفید است برای دیگران کاملا" مضر باشد.


▪ چرا نمی توانیم برنامه ریزی کنیم؟ـ اصل ۳ ـ واحد زمانی: واحد زمانی برنامه ریزییکی از عوامل اجرا نشدن برنامه هایی که دانش آموزان و داوطلبان کنکور برای خود تنظیم می کنند این است که برنامه را ساعت به ساعت و روز به روز تنظیم می نمایند. یعنی واحد زمانی برنامه ریزی را یک ساعت یا یک روز در نظر می گیرند. در زندگی واقعی استثناهای بسیاری وجود دارد که سبب می شود تا ما نتوانیم در هر روز و یا در یک ساعت معین همان کاری را که می خواهیم انجام دهیم.این استثناها برای دانش آموزان پیش دانشگاهی به مراتب بیش تر از فارغ التحصیلان است. اگر موفق به اجرای برنامه ی تنظیمی در ساعات خاصی نشدید می توانید این ضعف را در روزهای بعدی جبران نمایند. دنیا به پایان نرسیده است و لطفا" از کاه کوهی نسازید. و مشکلات را بزرگ نمایی نکنید. از این رو به نظر می رسد یک هفته واحد زمانی مناسب تری برای برنامه ریزی باشد. اگر ما رفتار خود را در طول یک هفته بررسی نماییم بهتر می توانیم به عدم تعادل کارهای خود پی ببریم و افراط و تفریط ها را در کار خود بشناسیم.هرفرد اگر به حال خود رها شود کاری را انجام می دهد که به آن علاقه ی بیشتری دارد. هنگام درس خواندن عملا" به مطالعه ی دروسی می پردازد که در آن موفق تر بوده است و در آن ها نمره ی بهتری کسب کرده است اما واضح است کاری که ما به آن علاقه ی بیش تری داریم لزوما" کاری نیست که برای اهداف آموزشی ما مناسب تر باشد.بررسی عمل کرد در طول یک هفته تا حدود زیادی تعادل و یاعدم تعادل کارها را مشخص می نماید. برای آن که به اهداف آموزشی خود برسید ودر کنکور موفق شوید باید هر درس را به طور متعادل و به اندازه ی اهمیت همان درس مطالعه نمایید، و با توجه به نقاط قوت و ضعف فردی در آن درس و اهمیتی که آن درس در کنکور دارد ساعات مطالعه ی آن درس را تنظیم نمایید . اگر واحد زمانی برنامه ریزی را یک هفته در نظر گرفته ایم برای است که از افقی بالاتر کارخود را بررسی کنید . وقتی منظره ای را از بالا تماشا کنید بهتر می توانید جوانب کلی آن را تشخیص دهید.

ذکر مثالی شما را نسبت به محاسبه ی ساعات مطالعه آشنا می سازد:


علت این که ما اکثرا" ساعات مطالعه ی روزانه ی خودمان را بیش تر از مقدار واقعی آن حدس می زنیم این است که در ذهن مان فقط به روزهایی که خوب درس می خوانیم توجه می کنیم ودر نظر نمی گیریم که در بعضی روزها یا اصلا" درس نخوانده ایم یا به مراتب کم تر از آن چه تصور می کردیم درس خوانده ایم.وقتی ساعت مطالعه ی روزهای مختلف را با هم جمع کرده ایم، مشخص کنیم که در یک هفته چند ساعت مطالعه کرده ایم و با تقسیم آن به عدد هفت متوسط ساعت مطالعه در هر روزمان را به دست آوریم متوجه خواهیم شد که این عدد با آن چه ما از ابتدا تصور می کردیم تفاوت بسیار دارد.وقتی یک هفته به عنوان واحد زمانی مطالعه درنظر گرفته می شود، واحدهای زمانی کم تر از یک هفته یعنی روز و ساعت می تواند به عنوان اجزا مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر برای بررسی کلیات بیش تر، می توانیم با جمع فعالیت چند هفته، فعالیت های ماهانه را مورد توجه قرار دهیم.اگر ما رفتار خود را در طول یک هفته بررسی نماییم بهتر می توانیم به عدم تعادل کارهای خود پی ببریم و افراط و تفریط ها را در کار خود بشناسیم.▪ چرا نمی توانیم برنامه ریزی کنیم؟ـ اصل ۴ ـ خودمحوری: نقش فعال و خلاق شما در برنامه ریزیهیچ کس به اندازه ی خود شما دل سوز و نگران سرنوشت شما نیست واز جزئیات برنامه ی تان آگاه نیست این روش برنامه ریزی شاید برای اولین بار در عمرتان عرصه ای ایجاد کند که شما در آن بتوانید ابتکارات و خلاقیت های خود را ابراز نمایید.آن هم در زمینه ای که بیش ترین اهمیت را در سرنوشت شما دارد، یعنی در زمینه ی ورود به دانشگاه و ادامه ی تحصیلات عالی . بنابراین از هم اکنون آگاه باشید، از همین امروز که شروع به تنظیم جدول های برنامه ریزی خود می نمایید باید اندیشیدن به کار خود را نیز جدی بگیرید.این خود شما هستید که فعال ترین نقش را در برنامه ریزی آموزشی تان دارید. التبه این که آدم هر روز خود را کنترل کند، درجه ی پایبندی خود را محاسبه کند و . . . کار بسیار سختی است و البته :نـابـرده رنـج گنـج میسـر نمـی شـود مزد آن گرفت جان برادر که کار کردآن چه مهم است برخورد خلاقانه ی شما با برنامه ای است که خودتان آن را طرح می کنید. این روش برنامه ریزی، شما را از وابستگی به اطرافیان بی نیاز می کند و تنها شما نیاز دارید که با یک مشاور خوب به طور مستمر رابطه داشته باشید تا باتجربه ی خود و در نظر گرفتن مقتضیات هر زمان ( مثل تغییر ساعت مطالعه در زمان امتحانات نسبت به روزهای قبل، تغییر ساعت مطالعه در ایام تعطیلات مثل عید نوروز و . . . ) برکار شما نظارت و کنترل داشته باشد و تغییراتی را که لازم است منظور نماید.حسن دیگر این کار این است که شما به راحتی از نوع و حجم مطالعه ی خود در مقابل دیگران می توانید دفاع کنید. به طور مثال در مقابل نیش و کنایه زدن دوستان و یا دخالت های بی مورد بعضی از اطرافیان و مقایسه مداوم شما با دیگران می توانید به استناد ارقام و اعدادی که در دفاتر خود ثبت نموده اید از حقانیت توأم باصداقت خود دفاع کنید.


زیرا تعدادی از دانش آموزان با ثبت اعداد و ارقام دروغین می خواهند ساعات مطالعه ی خود را بالا ببرند ولی موقع اعلام نتایج اسم خود را جزء قبول شدگان نمی بینند و می فهمند که چه اشتباهی نموده اند سعی کنید با طبیعت و اطرافیان و از همه مهم تر خودتان روراست باشید واین را بدانید که: هیچ بار کجی به منزل نرسیده و نمی رسد.طبقه بندی: برنامه ریزی برای کنکور، 
برچسب ها: کنکور، برنامه ریزی، برنامه ریزی برای کنکور،  
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 01:34 ب.ظ ] [ آدمین سایت ]
نوسنده: احمد غزالی
الطیور
نویسنده: 
نویسنده: احمد غزالی

مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی یکی از فقهای بزرگ سدهٔ پنجم هجری در مذهب شافعی بود و زاده توس بود. او هم چنین از بزرگ‌ترین عارفان و صوفیان عصر خود بود و اثر بزرگ وی سوانح العشاق نیز در همین باب تالیف شده است که بزرگانی چون عراقی و عبدالرحمان جامی را تحت تاثیر قرار داده است. وی برادر کوچکتر امام محمد غزالی بود و از سال ۴۸۸ تا ۴۹۸ هجری قمری در نظامیه بغداد به نیابت از برادرش که به سفری درازمدت رفته بود تدریس می‌کرد. علاوه بر این درویش های سلسله نعمت اللهی گنابادی نیز وی را از جمله اقطاب سلسه خود به شمار می آورند. شیخ احمد غزالی در سنهٔ ۵۲۰ در قزوین وفات یافت و ‌ دراین شهر(مسجد "احمدیه" کنونی) مدفون شد. [۱]

آثاری که به او منسوبند عبارتند از:
لباب‌الاحیا
الذخیره فی علم البصیره
بحرالحقیقه
رساله‌العشقیه
سوانح‌العشاق


طبقه بندی: احمد غزالی،  عرفان، 
برچسب ها: احمد غزالی، عرفان، عرفان.، عرفان..،  
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 03:49 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
نویسنده: احمد غزالی
سوانح العشاق
نویسنده: 
نویسنده: احمد غزالی

مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی یکی از فقهای بزرگ سدهٔ پنجم هجری در مذهب شافعی بود و زاده توس بود. او هم چنین از بزرگ‌ترین عارفان و صوفیان عصر خود بود و اثر بزرگ وی سوانح العشاق نیز در همین باب تالیف شده است که بزرگانی چون عراقی و عبدالرحمان جامی را تحت تاثیر قرار داده است. وی برادر کوچکتر امام محمد غزالی بود و از سال ۴۸۸ تا ۴۹۸ هجری قمری در نظامیه بغداد به نیابت از برادرش که به سفری درازمدت رفته بود تدریس می‌کرد. علاوه بر این درویش های سلسله نعمت اللهی گنابادی نیز وی را از جمله اقطاب سلسه خود به شمار می آورند. شیخ احمد غزالی در سنهٔ ۵۲۰ در قزوین وفات یافت و ‌ دراین شهر(مسجد "احمدیه" کنونی) مدفون شد. [۱]

آثاری که به او منسوبند عبارتند از:
لباب‌الاحیا
الذخیره فی علم البصیره
بحرالحقیقه
رساله‌العشقیه
سوانح‌العشاق
بزرگترین کتاب عرفانی احمد غزالی سوانح است.
طبقه بندی: احمد غزالی،  عرفان، 
برچسب ها: سوانح العشاق، سوانح، عشاق،  
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 02:13 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
نویسنده: احمد غزالی
طبقه بندی: احمد غزالی،  عرفان، 
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 02:10 ق.ظ ] [ آدمین سایت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 30 ::      ...   5   6   7   8   9   10   11   ...  

درباره وبلاگ

سایتی به منزله کمک به دانشجویان ادیان و عرفان...
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات